Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 294
 21/12/2018
0/2018_12_21-16_43_33admin.jpg

0/2018_12_21-16_43_33admin.jpg

Sáng ngày 17/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành khai mạc Kỳ họp thứ Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng 2 Ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện.

Ảnh: ông Nguyễn Văn Bảy - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

Chủ tọa kỳ họp phân công điều hành thảo luận tổ. Phát biểu tại phiên lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu với ý nghĩa nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với cử tri. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để các đại biểu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và thực hiện chức trách, nhiệm vụ tốt hơn. Do đó, yêu cầu các đại biểu cần phân tích, đánh giá công tâm, khách quan, nhận thức đầy đủ đặc thù của từng ngành, lĩnh vực mà đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm đảm nhận; khi xem xét phải toàn diện, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến hiệu quả công việc của người được lấy phiếu tín nhiệm. Mỗi lá phiếu của đại biểu phải thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và Nhân dân; tuyệt đối không vì cảm nhận chủ quan, cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm để hạ uy tín, gây mất đoàn kết nội bộ. Phải xem xét kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa là thước đo, vừa là động lực để người lấy phiếu tín nhiệm nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới…

Trên tinh thần đó, 30 đại biểu HĐND huyện đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, kết quả như sau:

Thống kê kết quả thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu

TT

Họ và tên

Chức vụ do HĐND bầu

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Ghi chú

Số phiếu

Tỷ lệ %

Số phiếu

Tỷ lệ %

Số phiếu

Tỷ lệ %

1

Nguyễn Văn Bảy

Chủ tịch HĐND huyện

29

96,67

01

3,33

 

 

 

2

Bùi Hoàng Liêm

Phó Chủ tịch HĐND huyện

29

96,67

01

3,33

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó Chủ tịch HĐND huyện

28

93,33

02

6,67

 

 

 

4

Nguyễn Văn Châu

Trưởng ban KTXH

30

100

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Trí Trung

Trưởng Ban Pháp chế

29

96,67

01

3,33

 

 

 

6

Tống Hoàng Khôi

Chủ tịch UBND huyện

29

96,67

01

3,33

 

 

 

7

Đỗ Văn Lô

Phó Chủ tịch UBND huyện

26

86,7

04

13,3

 

 

 

8

Nguyễn Văn Phiên

Phó Chủ tịch UBND huyện

28

93,33

02

6,67

 

 

 

9

Nguyễn Văn Tùng

Phó Chủ tịch UBND huyện

26

86,7

04

13,3

 

 

 

10

Nguyễn Thành Tạo

Chỉ huy trưởng BCHQS

27

90

03

10

 

 

 

11

Trần Văn Liệu

Trưởng Công an huyện

28

93,33

02

6,67

 

 

 

12

Lê Văn Thắng

Trưởng phòng TC-KH

28

93,33

02

6,67

 

 

 

13

Tô Trí Hóa

Trưởng phòng KT&HT

24

80

06

20

 

 

 

14

Nguyễn Hoàng Anh

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

24

80

05

16,67

01

3,33

 

15

Nguyễn Văn Chiến

Chánh Thanh tra huyện

27

90

03

10

 

 

 

16

Nguyễn Minh Cần

Trưởng phòng Nội vụ

28

93,33

02

6,67

 

 

 

17

Nguyễn Tấn Trung

Trưởng phòng TN&MT

27

90

03

10

 

 

 

18

Nguyễn Văn Kiệt

Trưởng phòng NN&PTTN

25

83,33

05

16,67

 

 

 

19

Ngô Bửu Thiện

Trưởng phòng Tư pháp

20

67,67

09

30

01

3,33

 

20

Nguyễn Thiện Chiến

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

26

86,67

03

10

01

3,33

 

21

Trần Thị Thùy Linh

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

24

80

05

16,67

01

3,33

 

22

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

22

73,33

07

23,33

 

 

01 không hợp lệ

 

Mỹ Nhiên