Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Phiên giải trình về quy hoạch ngành nông nghiệp của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
 163
 14/12/2018
0/2018_12_14-14_44_01admin.jpg

0/2018_12_14-14_44_01admin.jpg

Sáng ngày 12/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021, tổ chức phiên giải trình của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về Quy hoạch ngành nông nghiệp huyện Châu Thành, giai đoạn 2014 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Chủ tọa phiên họp có ông Nguyễn Văn Bảy, Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; tham dự có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực HĐND; đại biểu HĐND; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban HĐND và đại diện 2 cử tri xã, thị trấn.
Ảnh: Quang cảnh phiên giải trình

Tại phiên giải trình, đại biểu được nghe Trưởng phòng nông nghiệp huyện báo cáo tóm tắt, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, báo cáo thực trạng và nguyên nhân công tác triển khai, thực hiện đề án quy hoạch ngành nông nghiệp giai đoạn 2014 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Châu Thành. Với sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa, các đại biểu và cử tri lần lượt đặt ra 11 câu hỏi với 15 nhóm vấn đề xoay quanh về công tác triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch, việc bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, việc đánh giá, nhân rộng các đề án chương trình tam nông…với các nhóm vấn đề đã được ông Nguyễn Văn Kiệt - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện giải trình rất cụ thể từng nội dung, đặc biệt ông Nguyễn Văn Tùng Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quy hoạch nông nghiệp để có sự chia sẽ của đại biểu và cử tri trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết thúc phiên giải trình, ông Nguyễn Văn Bảy đánh giá cao công tác chuẩn bị của các ngành chuyên môn, các vị đại biểu và cử tri với tinh thần chủ động, trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh: Một là, rà soát quy hoạch, để xác định nhóm cây chủ lực, phù hợp với điều kiện thực tế; Hai là, quan tâm bố trí vốn để thực hiện đề án, hỗ trợ nông dân thí điểm một số mô hình; Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy hoạch, không chạy theo thị trường, sản xuất theo hướng liên kết, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả; Bốn là, quan tâm công tác cải tạo đất, chú trọng việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, định kỳ đánh giá, nhân rộng các đề tài, trong đó chú trọng các sáng kiến, mô hình làm ăn có hiệu quả của nhà nông trên địa bàn huyện.Mỹ Nhiên