Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2019
 615
 19/06/2019
0/2019_06_19-17_21_52host.jpg

0/2019_06_19-17_21_52host.jpg

Sáng ngày 18/6/2019 Huyện đoàn phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2019 cho hơn 50 học viên là bí thư hoặc phó bí thư Đoàn các ấp, xã, thị trấn, trường trung học phổ thông, tổng phụ trách các trường trong huyện, Hội đồng đội xã, thị trấn, chi đoàn lớp trực thuộc trường trung học phổ thông. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Thương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Huyện đoàn; đồng chí Phạm Hoàng Tấn - Phó Bí thư Huyện đoàn.

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 18-21/6/2019 các học viên sẽ được trang bị những kiến thức: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, nhằm đáp ứng yêu cầu và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội, vững mạnh; xây dựng ý thức trách nhiệm, vị trí, vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo, qua đó góp phần triển khai có hiệu quả các phong trào Đoàn tại địa phương cơ sở.

           

                                                                                                        

Ánh Sương

Ý kiến bạn đọc