Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 597
 19/06/2019
0/2019_06_19-17_17_27host.jpg

0/2019_06_19-17_17_27host.jpg

Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Ảnh: Gặp gỡ, giao lưu các cá nhân điển hình qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Theo đó, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tập trung tuyên truyền những điểm mới, những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 3 năm đã tổ chức 38 lớp, với 9.515 lượt đảng viên tham dự, tỷ lệ 98,8%; tỷ lệ đảng viên xây dựng kế hoạch và bản cam kết đạt 96,5%, cán bộ ngoài Đảng và đoàn viện, hội viên đạt 55%. Các cấp ủy Đảng xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng, xây dựng nền tảng đạo đức của xã hội, từ đó đã tác động tích cực đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, thu hút được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Việc học tập và làm theo Bác còn được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Đây là vấn đề hết sức thiết thực, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, huyện đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo các cấp, kịp thời hướng dẫn các cấp ủy nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhờ đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu và mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện. Qua 3 năm thực hiện, 01 tập thể và 05 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05; toàn huyện có 261 mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Dịp này, có 24 tập thể và 88 cá nhân (trong đó có 33 Nhân dân) được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng có thành tích Tiêu biểu trong 3 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2018./.Minh Thọ

Ý kiến bạn đọc