Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Tập huấn kỹ năng hòa giải cơ sở năm 2019
 152
 22/05/2019
0/636941391019281474446.jpg

0/636941391019281474446.jpg

Sáng ngày 21/5/2019, tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND xã Đông Thạnh và UBND xã Đông Phước A tổ chức thành công lớp tập huấn kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2019 theo Kế hoạch được UBND huyện Châu Thành phê duyệt (Kế hoạch số 1169/KH-UBND ngày 11/3/2019).

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Đến dự hội nghị tập huấn, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, công chức Tư pháp xã Đông Thạnh và xã Đông Phước A và 95 hòa giải viên của 02 đơn vị cấp xã nêu trên.

Đây là lớp tập huấn thứ tư cũng là lớp tập huấn cuối cùng trong 04 lớp tập huấn với hình thức theo cụm (02 hoặc 03 đơn vị cấp xã/01 cụm) cho 65 tổ hòa giải với 303 tổ viên tổ hòa giải. Trong đó, lớp thứ nhất tổ chức tại UBND xã Đông Phước (gồm thị trấn Ngã Sáu và xã Đông Phước); lớp thứ hai tổ chức tại UBND thị trấn Mái Dầm (gồm thị trấn Mái Dầm, xã Phú Hữu và xã Phú Tân) và lớp thứ ba tổ chức tại UBND xã Đông Phú (gồm xã Đông Phú và xã Phú An).

Hội nghị đã nghe báo cáo viên triển khai nội dung cơ bản Luật Hòa giải cơ sở năm 2013 và Nghị định 15/2014/NĐ-CP, ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở năm 2013; các quy định pháp luật áp dụng trong hòa giải cơ sở như Bộ Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,…; kỹ năng hòa giải cơ sở và hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Qua buổi tập huấn, các hòa giải viên được trang bị kiến thức, kỹ năng trong quá trình thực hiện công tác hòa giải địa phương để giải quyết những mâu thuẫn, xích mích và tranh chấp nhỏ trong Nhân dân; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gắn với việc vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn giữ gìn tình đoàn kết trong nội bộ, củng cố và phát huy những tình cảm, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn kết tình cảm giữa gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Đồng thời, giúp hòa giải viên nắm được các quy định về việc thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án, từ đó, triển khai đến Nhân dân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp giữa các bên tranh chấp khi đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành tại cơ sở.

                               

Nguyễn Văn Sỹ

Ý kiến bạn đọc