Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I năm 2019
 426
 19/04/2019
0/636912800027387278446.png

0/636912800027387278446.png

Trong quý I/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Châu (đứng) Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Ban tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai học tập các Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 cho đảng viên toàn huyện được 12 lớp, có 3278/3317 đảng viên tham dự, tỷ lệ 98.8%; cho cán bộ ngoài đảng, đoàn viên, hội viên xã, ấp năm 2019, có 520 đ/c tham dự; Mở 01 lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới, đợt 1 (85 học viên); 01 lớp Bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới (83 học viên). Đồng thời, tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2018, triển khai phương hướng năm 2019; phối hợp với Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Phối hợp các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương (giai đoạn 1930 - 1975); Biển, Đảo Việt Nam; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm khác; các hoạt động tổ chức mừng Đảng - mừng Xuân năm 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019)…

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhìn chung, trong quý I/2019, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc nắm bắt tốt tình hình diễn biến tư tưởng trong đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ, ngày Tết…

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tiến hành thành lập đoàn kiểm tra việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.; Tham mưu cấp ủy đồng thời phối hợp các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

 


Minh Thọ

Ý kiến bạn đọc