Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Khai giảng lớp Nhận thức về Đảng đợt I năm 2019
 566
 22/03/2019
0/636888629338824886446.png

0/636888629338824886446.png

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp Đảng là một trong những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác này, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc làm tốt công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng viên, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, coi đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hằng năm.
Ảnh: Quang cảnh lớp nhận thức về Đảng đợt I năm 2019

Sáng ngày 20/3/2019 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành đã tổ chức Khai giảng lớp Nhận thức về đảng đợt I năm 2019 cho hơn 50 học viên là quần chúng ưu tú từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Châu - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đồng chí Tiêu Văn Bảy - HUV - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Hiền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Trong thời gian 05 ngày từ ngày 20 - 27/3/2019 học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ nghe các báo cáo viên truyền đạt 05 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học. Đồng chí khẳng định, được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, Trên cơ sở đó, mỗi học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                                 

Ánh Sương

Ý kiến bạn đọc