Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Châu Thành Khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2019
 216
 26/02/2019
0/636867905232897965446.png

0/636867905232897965446.png

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và căn cứ Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2019, ngày 26/02/2019 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới đợt I năm 2019 cho các chi, đảng bộ trong toàn huyện. Đến dự Khai giảng có đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Châu - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Ảnh: Quang cảnh lớp đảng viên mới

Trong thời gian 09 ngày (từ ngày 26/02 đến ngày 08/03/2019) các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề: Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chuyên đề 2: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Chuyên đề 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Chuyên đề 4: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chuyên đề 5: Phát triển GD & ĐT, KH & CN, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chuyên đề 6: Tăng cường QP- AN, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chuyên đề 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Chuyên đề 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; Chuyên đề 9: Xây dựng Đảng về đạo đức; Chuyên đề 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai giảng đồng chí Nguyễn Văn Châu - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng nhằm cung cấp hành trang cần thiết cho các đảng viên mới vào Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Với ý nghĩa đó, khóa học không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại cơ sở. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đó, đồng chí Nguyễn Văn Châu đề nghị Ban tổ chức lớp học quản lý chặt chẽ học viên, cung cấp các tài liệu theo quy định, tạo những điều kiện tốt nhất để học viên tham gia học tập. Đồng chí cũng yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động tự nghiên cứu tài liệu thêm tài liệu, tích cực trao đổi với giảng viên những vấn đề còn băn khoăn vướng mắc trong phạm vi bài học để đạt kết quả cao nhất, đồng chí mong muốn các học viên sau khi kết thúc khóa học, trở về đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện học tập để nhanh chóng trở thành đảng viên chính thức Đảng cộng sản Việt Nam.


Ánh Sương

Ý kiến bạn đọc