Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên ban, ngành đoàn thể huyện
 157
 08/08/2018
0/2018_08_08-07_46_42admin.jpg

0/2018_08_08-07_46_42admin.jpg

Trong 04 ngày 2,3,6,7/8/2018, Huyện ủy Châu Thành tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Đến dự có đồng chí Trần Văn Thắng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Văn Châu; UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ảnh: Đ/c Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai giảng

Phát biểu khai mạc hội nghị, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Văn Thắng nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị; tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Ba nghị quyết này là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên ban, ngành đoàn thể huyện được nghe quán triệt, học tập, nghiên cứu 04 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 19/5/2018, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII, “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII, về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội. Ngoài ra, các đồng chí nghe 03 dự thảo chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 26,27,28-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trên cơ sở học tập, quán triệt nghị quyết, các đồng chí đảng viên tham mưu chi ủy chi bộ xây dựng chương, kế hoạch của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

                                                                                                          

Hải Triều

Ý kiến bạn đọc