Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban HĐND huyện
 68
 28/12/2020
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

Thứ Hai, ngày 28/12/2020

- Chủ tịch: làm việc theo Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy (cả tuần).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (cả ngày).

- Các Phó Trưởng ban: Chiều, làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 29/12/2020

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, dự Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp cuối năm 2020), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh. 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, triển khai Chương trình công tác năm 2021, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- PCT.Thường trực:14 giờ, dự họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020), điểm tại Hội trường I-UBND huyện.

- Các Phó Trưởng ban: Chiều, làm việc tại cơ quan

Thứ Tư, ngày 30/12/2020

- PCT.Thường trực: 8 giờ, dự Lễ công bố Quyết định công nhận thị trấn Ngã Sáu đạt chuẩn văn minh đô thị, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Ngã Sáu. 13 giờ 30 phút, dự Tổng kết hoạt động thi đua HĐND cấp huyện năm 2020 và phát động Kế hoạch thi đua năm 2021, điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- Phó Trưởng ban Pháp chế: 7 giờ 30 phút, dự Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Phú Tân, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp cuối năm 2020), điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân.

- Phó Trưởng ban KT-XH: 7 giờ 30 phút, dự Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thị trấn Mái Dầm, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp cuối năm 2020), điểm tại Hội trường UBND thị trấn Mái Dầm

Thứ Năm, ngày 31/12/2020

- PCT.Thường trực và các Phó Trưởng ban: Sáng, làm việc tại cơ quan. 14 giờ, dự Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2020, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021

- PCT.Thường trực và các Phó Trưởng ban: Nghỉ Tết dương lịch

Văn phòng HĐND và UBND huyện