Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Làm việc của Thường trực Huyện ủy
 635
 04/09/2020
Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020


Thứ Hai, ngày 07/9/2020

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy cùng đ/c Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Kè Cái Côn, điểm tập trung tại Kè Cái Côn. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 14 giờ, họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2020, điểm tại phòng Khánh tiết Ủy ban nhân dân huyện.

Thứ Ba, ngày 08/9/2020

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 8/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, điểm tại Hội trường II-Ủy ban nhân dân huyện.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ , ngày 09/9/2020

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nghe báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Mời các đ/c Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đ/c Bùi Hoàng Liêm, đ/c Đỗ Văn Lô, đ/c Nguyễn Văn Phiên), Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc: Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Kho bạc nhà nước, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện dự (thay công văn mời),  điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chuẩn bị nội dung).

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức, quán triệt Thông báo, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, điểm tại Hội trường II-Ủy ban nhân dân huyện (Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ mời thành phần tham dự và liên hệ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị phòng họp).

- 13 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng), chuẩn bị nội dung, báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Mời các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự (thay công văn mời, thành phần còn lại có công văn mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ Năm, ngày 10/9/2020

- 7 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy họp báo tháng 9/2020 giữa Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Mời Trưởng các Ban Đảng Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Thủ trưởng các đơn vị, ngành huyện: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế khu vực IV, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Đăng ký đất đai; các Phó Ban Hội đồng nhân dân huyện; Điện lực, Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Chi nhánh huyện Châu Thành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn dự (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ, điểm tại trụ sở tiếp dân huyện.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ Sáu, ngày 11/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự ra mắt Mô hình “Hội viên nông dân Châu Thành chung tay phòng, chống, khắc phục sạt lở đất” của Hội Nông dân huyện, điểm tại ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu. 9 giờ, kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm công nghiệp thực phẩm Massan Miền Tây tại Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1, điểm tại Hội trường II-Ủy ban nhân dân huyện .

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy tiếp Đoàn công tác của đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Mời các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế khu vực IV, Chi cục Thi hành án dân sự, Kho bạc nhà nước, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Điện lực Châu Thành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn dự (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Huyện ủy.

 


Văn phòng Huyện ủy