Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 774
 04/08/2020
Từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020

THỨ HAI, NGÀY 03/8:

- Chủ tịch: 8 giờdự trao đổi nội dung đàm phán với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT), điểm tại Phòn họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Các Phó Chủ tịch: 8 giờ, hội ý Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 15 giờ 30’, họp lãnh đạo UBND huyện, mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám đốc Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, làm việc về phân nhóm học sinh lớp 12 dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, mời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện, Hiệu trưởng trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu, đại diện lãnh đạo UBND  các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ BA, NGÀY 04/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng công an xã bán chuyên trách, điểm tại Hội trường Công an tỉnh 13 giờ 30’, tiếp đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tiến độ xây dựng các công trình tại huyện, mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu cùng dự (đối với các công trình xây dựng cơ bản giao Ban QLDA - ĐTXD huyện mời đơn vị thi công và giám sát có mặt tại công trình), điểm tập trung tại UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, họp thông qua góp ý lựa chọn hình ảnh đại diện tỉnh Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự, điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 13 giờ 30’, họp triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại, tiếp xúc của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, dự phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ án hành chính (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 05/8:

 - Chủ tịch: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra, khảo sát các điểm sạt lở và một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, điểm tập trung tại Huyện uỷ.

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, làm việc về tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn năm 2020 trên địa bàn huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo), mơi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Châu Thành, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Châu Thành cùng dự (Ban QLDA - ĐTXD huyện mời các đơn vị thi công), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 8/2020, điểm tại phòng Khánh tiết Ủy ban nhân dân huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 8 giờ, dự Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện năm 2020 trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: MTTQVN huyện, Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hoá và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực Châu Thành, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh Châu Thành; UBND và công chức phụ trách Văn hoá xã hội, Công an, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn: Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phú, Đông Thạnh, Ngã Sáu, Mái Dầm cùng dự (Phòng kinh tế và Hạ tầng thông tin đến Truyền tải điện Miền Tây 1 về thời gian Hội nghị và chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, làm việc về tình hình thu thuế trên địa bàn các xã, thị trấn (Chi cục thuế khu vực 4 chuẩn bị báo cáo), điểm tại Chi cục thuế.  13 giờ 30’, cùng đ/c Bí thư Huyện uỷ khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, điểm tập trung tại Huyện ủy..

THỨ NĂM, NGÀY 06/8:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp báo tháng 8/2020 giữa Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Phú (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và báo cáo tiến độ thực hiện các dự án tỉnh cho chủ trương tiếp cận trên địa bàn) (LĐVP: Đ/c Lan). 15 giờ, họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.KT:  8 giờ 15’, dự Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PCT. Thường trực - UBND huyện, uỷ quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp: 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật, mời đại diện lãnh đạo Phòng  Lao động - TBXH, Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ SÁU, NGÀY 07/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ 30’, dự trao học bổng Tấm lòng vàng, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

PCT.CN - UBND huyện, uỷ quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 8 giờ, dự họp trao đổi và cho ý kiến để thống nhất phương án cải tạo, nâng cấp tiết diện Đường dây 110KV trạm 220KV Cần Thơ - Châu Thành - Phụng Hiệp - Sóc Trăng đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại Phòng họp Sở Công Thương.

 


Văn phòng HĐND và UBND huyện