Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 665
 20/07/2020
Từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020

THỨ HAI, NGÀY 20/7:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, hội ý Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 8 giờ 30’, làm việc về vướng mắc hồ sơ đấu giá đất chợ Phú Tân (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 9 giờ 30’, nghe các ngành tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Nhà máy thép SunPro, Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành chuẩn bị báo cáo), (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí Thư Huyện uỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khảo sát các công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ trên địa bàn huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng tham mưu lịch trình), mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có công trình, dự án đang triển khai cùng đi, điểm tập trung tại Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020, điểm tại Hội trường I - UBND huyện. 13 giờ 30’, họp đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đối với Đảng uỷ xã Đông Phước (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 15 giờ 30’, họp bàn việc tổ chức tham gia giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao huyện cùng dự (Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng làm việc PCT. Thường trực - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

PCT. Thường trực - UBND huyện, uỷ quyền Trưởng phòng Tư pháp: 8 giờ, dự sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, điểm tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.   

THỨ BA, NGÀY 21/7:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự huyện, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh năm 2020, điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh. 13 giờ 30’, khảo sát việc sửa chữa phòng, lớp học của Trung tâm GDNN - GDTX huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng đi, điểm tập trung tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (Giấy mời riêng), điểm tại  Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ 30, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Tổ giúp việc Huyện ủy về đối thoại, nghe báo cáo kết quả thống kê, theo dõi, rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân sau 02 cuộc tiếp xúc, đối thoại vừa qua, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, dự họp giao ban ngành tài chính, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 22/7:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp trao đổi với Ban Quản lý các khu công tỉnh về việc mở rộng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn (Phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ Đ/c Toàn Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị nội dung) sau đó dự họp góp ý phương án quy hoạch tổng mặt bàng Khu tái định cư phục vụ công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 và phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư phục vụ công nghiệp Sông Hậu đợt 3-giai đoạn 1, huyện Châu Thành, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, nghe các ngành báo cáo công tác thu thuế, tiến độ thực hiện công tác GPMB, thi công và giải ngân các dự án trên địa bàn, mời thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thuế khu vực 4, Kho bạc Châu Thành, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện(LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến Phiên toàn thể trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020, điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát và làm việc với chi bộ các ấp từ xã Phú An cũ chuyển về xã Đông Thạnh (Khánh An, Khánh Hội A, Khánh Hội B), điểm tập trung tại nhà văn hóa ấp Khánh Hội B.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, dự đối thoại công dân và họp giải quyết khiếu nại địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.   

THỨ NĂM, NGÀY 23/7:

 - Chủ tịch:  7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác đảng và công tác Công an 6 tháng năm 2020 (Công an huyện chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2020 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nôi dung) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện, (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đối với Đảng uỷ xã Đông Phước (Giấy mời riêng), điểm tại Đảng uỷ xã Đông Phước. 13 giờ 30’, dự bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020, điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp đối thoại và Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện ((LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

Chủ tịch UBND huyện, uỷ quyền đại diện lãnh đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 8 giờ, dự Hội nghị ký cam kết thực hiện quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, điểm tại  Hội trường Sở Giao thông vận tải.

THỨ SÁU, NGÀY 24/7:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch:  6 giờ 30, Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện (xã Đông Phước A).

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, cùng Đoàn của đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện, mời Đ/c Bí thư Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an, Ban CHQS huyện, Văn phòng Huyện uỷ, Lao động - TBXH, Nội vụ, Đài Truyền thanh huyện cùng đi, điểm tập trung tại Ủy ban nhân dân huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp, điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30, dự họp mặt gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), điểm tại UBND xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Lan).

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện