Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 1976
 22/05/2020
Từ ngày 25/5 đến ngày 31/05/2020


THỨ HAI, NGÀY 25/5:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 8 giờ, góp ý thiết kế bảng tên đường trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hoá và Thông tin, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 9 giờ 30’, làm việc với Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Phòng Nông nghiệp và PTNT về tiến độ tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020 - 2025,  điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo 138 xét khen thưởng năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung), (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ, họp góp ý thiết kế Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4, (Giấy mời riêng) điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tháo gỡ vướng mắc trong việc cho thuê mặt nước đầu tư xây dựng các cảng trên địa bàn huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban đại diện HĐQT tỉnh về giám sát thực tế trên địa bàn huyện, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (cả ngày).

THỨ BA, NGÀY 26/5:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy. 8 giờ 30’, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết lĩnh vực giảm nghèo gắn với tổng kết thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, mời Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Huyện uỷ, Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội,  Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.Thường trực: 7 giờ, dự Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Vị Thanh lần thứ IV - năm 2020, điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Ai).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 27/5:

            - Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp bàn việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Châu Thành lần thứ IV - năm 2020, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện uỷ, Công an huyện, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Nội vụ phối hợp chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 28/5:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 7  giờ 30’, làm việc về phương án khắc phục sự cố Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

 - Chủ tịch: 13 giờ 30, dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; công tác phối hợp Công an - Quân sự năm 2019 (Công an huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và chương trình) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực, PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy  làm việc với Tiểu ban tổ chức tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thông qua dự thảo Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU, NGÀY 29/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ, dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 (Chi Lăng, An Giang) (cả ngày).

  - PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thường trực Đồng Văn Thanh dự Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020, mời Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp nghe Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh huyện Châu Thành báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang và Nhà máy luyện, cán thép Sunpro (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 tại Trung đoàn 114, xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ. Chiều kiểm tra cơ sở.

CHỦ NHẬT, NGÀY 31/5:

 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị tiếp tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 chuyên đề lĩnh vực giáo dục, điểm tại Hội trường
I - UBND
huyện (LĐVP).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện