Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 1016
 14/05/2020
Từ ngày 11/5 đến ngày 15/05/2020

THỨ HAI, NGÀY 11/5:

   - Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự hội ý Thường trực Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy. 9 giờ, làm việc với Trưởng Công an, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh huyện Châu Thành chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng). 15 giờ 30’, làm việc về vướng mắc giải phóng mặt bằng Trường Mẫu giáo Đông Phước và Trường THCS Ngô Hữu Hạnh, mời đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Đông Phước cùng dự (Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đạt chuẩn quốc gia Trường Tiểu học Đông Phú 1, điểm tại Trường Tiểu học Đông Phú 1.

THỨ BA, NGÀY 12/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Công an huyện, mời Trưởng Công an huyện, đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an thị trấn Ngã Sáu (Công an huyện chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, làm việc với về tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018, mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Châu Thành cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona huyện về xét khen thưởng (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 13 giờ 30’, họp bàn công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chiến dịch Truyền thông Dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện năm 2020, mời đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện cùng dự, điểm phòng làm việc PCT. Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp bàn danh mục dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy đi khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, điểm tập trung tại trụ sở Huyện ủy (cả ngày).

THỨ TƯ, NGÀY 13/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị bàn về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Mẫu giáo Đông Phước, mời đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND xã Đông Phước cùng đi, điểm tập trung tại UBND huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng dự án: Nhà máy luyện, cán thép Sunpro (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Tổ giúp việc đảm bảo hậu cần, sức khỏe, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

PCT.KT - UBND huyện, uỷ quyền Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT: 8 giờ, tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về lĩnh vực phát triển nông thôn năm 2020, mời đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - TBXH, Tài chính - Kế hoạch, UBND và công chức phụ trách kinh tế hợp tác các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 14/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, tiếp công dân, điểm tại trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ, dự kỳ họp thứ Mười ba Hội đồng nhân dân xã Đông Phước, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (họp chuyên đề), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước. 13 giờ 30’, họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

THỨ SÁU, NGÀY 15/5:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam về tiếp cận đầu tư phát triển khu dân cư mới trên địa bàn, mời Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Văn phòng đăng ký đất đai cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.KT: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp Hội đồng thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19 (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh, Ai).

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện