Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 588
 07/05/2020
Từ ngày 04/5 đến ngày 08/05/2020

THỨ HAI, NGÀY 04/5:

   - Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phú, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường xã Đông Phú. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, làm việc với Hợp tác xã sinh học OCOP, mời đại diện lãnh đạo  các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT mời HTX OCOP), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ BA, NGÀY 05/5:

   - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp sơ kết công tác xây dựng cơ bản, giải ngân các trình xây dựng cơ bản trên địa bàn (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo) và nghe báo cáo về tiến độ thi công tuyến từ Cầu Chữ Y đến Trung tâm xã Phú Tân (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo), mời đ/c Bí thư Huyện ủy, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, họp nghe báo cáo công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo), mời đ/c Bí thư Huyện ủy, Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ TƯ, NGÀY 06/5:

   - Chủ tịch: 7 giờ 30’, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai các dự án trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên - Môi trường và Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị báo cáo), mời đ/c Bí thư Huyện ủy, Trưởng phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành, Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (trong lịch trình kiểm tra) cùng dự, điểm tập trung tại UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, dự họp tỉnh về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung của huyện).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện( LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, Vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để dự án: Nhà máy luyện, cán thép Sunpro (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Tiểu ban tổ chức tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ NĂM, NGÀY 07/5:

   - Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30, họp báo tháng 5/2020 giữa Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 14 giờ, dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- Chủ tịch: 15 giờ, dự họp Đảng ủy Quân sự huyện, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 08/5:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự họp trực tuyến với tỉnh, mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Đài Truyền thanh, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự  (Phòng Tài chính và Kế hoạch phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung của huyện), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp bàn thống nhất phương án giải quyết bố trí TĐC cho các trường họp bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại Hội trường xã Đông Thạnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 08/5:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II – UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).


 

Văn phòng HĐND và UBND huyện