Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 7)
 1171
 21/02/2020
Từ ngày 17/2 đến ngày 21/2/2020

THỨ HAI, NGÀY 17/2:

  - Chủ tịch: 8 giờ, kiểm tra hệ thống đê bao, cống đập phòng chống xâm nhập mặn trên địa bàn (Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu lịch trình), mời Trưởng phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Trạm Thủy lợi, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong lịch trình kiểm tra cùng đi (LĐVP: Đ/c Chiến).

 - Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138, BCĐ 389, Ban An toàn giao thông tỉnh, mời thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng phòng: Lao động thương binh và Xã hội, Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Công an, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (Công an huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Dân vận Huyện uỷ, về kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, làm việc với Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh về giải quyết vướng mắc công tác GPMB đường tỉnh 927C, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, UBND thị trấn Mái Dầm, xã Phú Tân cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 18/2:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’,  dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, mời Thường trực Huyện ủy; HĐND; UBMTTQVN huyện; Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Tiếp công dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi nhánh huyện, Chủ tịch UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - xây dựng - nông nghiệp/đô thị và môi trường các xã, thị trấn cùng dự (Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo Lễ công bố sáp nhập đơn vị hành chính xã Phú An theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mời các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số số 689/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Quyết định số 2348-QĐ/HU ngày 14/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ (Phòng Nội chuẩn bị nội dung, kế hoạch), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân xã Đông Phước A, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp bàn việc di dời các mộ không chủ (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm. 13 giờ 30’, họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đông Phước về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới năm 2020, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phước.

THỨ TƯ, NGÀY 19/2:

- Chủ tịch, PCT.KT:  7 giờ 30’, họp góp ý đồ án quy hoạch chi tiết: Nhà ở công nhân của Công ty TNHH Number One Hậu Giang và Khu đô thị Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, Tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện, về kế hoạch chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn dự buổi làm viêc về Hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (cả ngày).

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 20/2:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 7 giờ 30, họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (Giấy mời riêng) (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo một số nội dung điều chỉnh Hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2, điểm tại Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh14 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với 06 dự án trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với ngành nông nghiệp huyện về kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 14 giờ, họp rà soát lại giá đất bồi thường, giá đất giao đất ở tái định cư và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nhà máy luyện, cán thép Sunpro theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 501/TB-VP.UBND ngày 12/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện Châu Thành cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ SÁU, NGÀY 21/2:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự Tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây và Thuế năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 15 giờ 30’, họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 2021 - 2025, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng hợp số 1, Sở kế hoạch và Đầu tư.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm (cả ngày).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực UBND huyện, ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 10 giờ, họp thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện về việc đóng góp kế hoạch năm 2020 và xét khen thưởng sơ kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện