Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 785
 11/02/2020
Từ ngày 10/2 đến ngày 15/2/2020

THỨ HAI, NGÀY 10/2:

  - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, họp lãnh đạo UBND huyện, mời đ/c Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch (Báo cáo chi tiết phân bổ ngân sách năm 2020); Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê (Báo cáo về kết quả Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 và đề xuất sử dụng số liệu điều tra trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

   - Chủ tịch: 13 giờ 30’, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế các đơn vị: Phú Hữu, Phú Tân, thị trấn Mái Dầm, điểm tập trung tại trụ sở xã Phú Hữu.

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế các đơn vị: thị trấn Ngã Sáu, Đông Phước A, Đông Phước, điểm tập trung tại Huyện ủy.

- PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế các đơn vị: Đông Thạnh, Phú An, Đông Phú, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Thạnh.

THỨ BA, NGÀY 11/2:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 1), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ. 13 giờ 30’, kiểm tra công tác tuyển quân.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’,  dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Học kỳ I năm học 2019 - 2020, tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2019 và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác phòng, chống xâm nhập mặn và phòng, chống dịch bệnh nCoV, điểm tập trung tại Huyện uỷ.

PCT.CN - UBND huyện, ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường:13 giờ 30’, tham gia khảo sát, trao đổi về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án “Trung tâm sản xuất nước giải khát và bao bì - giai đoạn 1” thuộc Công ty TNHH Number One Hậu Giang tại KCN Sông Hậu - giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, điểm tại dự án.

THỨ TƯ, NGÀY 12/2:

- Chủ tịch: 8 giờ,  dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, kiểm tra công tác chuẩn bị giao - nhận quân năm 2020, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, kiểm tra công tác chuẩn bị đưa thanh niên lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện tại các xã, thị trấn.

- Chủ tịch: 17 giờ, họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện quyết tâm lần cuối, điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 19 giờ, thăm các tiểu trại và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2020, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020, mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 13/2:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 6 giờ 30’, dự Lễ giao - nhận quân năm 2020, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Tỉnh).

- Chủ tịch: 15 giờ, tiếp và làm việc với Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin, Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: Đưa tân binh về Trung đoàn 1.

- PCT.CN: 14 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 - PCT.KT: Đưa tân binh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

THỨ SÁU, NGÀY 14/2:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện uỷ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 8 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30, làm việc về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ 30’, họp góp ý quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án nhà máy thép (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ BẢY, NGÀY 15/2:

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, Tổ trưởng chuyên môn khối 1 cùng dự, (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời các trường), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện