Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 1010
 05/02/2020
Từ ngày 03/2 đến ngày 07/2/2020

THỨ HAI, NGÀY 03/2:

  - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ đầu tháng, điểm tại sân Trụ sở Huyện ủy. 8 giờ, họp lãnh đạo UBND huyện, mời Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an huyện (Báo cáo công tác tuyển quân); Trưởng phòng Nội vụ (Báo cáo tổ chức bộ máy, điểm thi đua của huyện và chuẩn bị Hội nghị Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2019), mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao, Trung tâm Y tế, Trường THPT Ngã Sáu, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 14 giờ, dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 14 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 04/2:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, cùng đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn khảo sát mặt bằng dự án Nhà máy luyện, cán thép Sunpro và một số dự án tại khu công nghiệp Sông Hậu, sau đó về làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Châu Thành, UBND thị trấn Mái Dầm, xã Đông Phú cùng dự, điểm tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A năm 2019, điểm tại Hội trưởng Đảng ủy xã Đông Phước A.

- PCT.CN, PCT.KT: 14 giờ 30’, dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 16 giờ, dự đối chiếu kết quả bộ chỉ số cải cách hành chính, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại Phòng hợp số 01, Sở Nội vụ.

THỨ TƯ, NGÀY 05/2:

 - Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, mời Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Đoàn khám sức khỏe huyện cùng dự (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự thông qua Đề án Chính quyền điện tử tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 8 giờ, họp về tiến độ và kế hoạch triển khai dự án Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang, điểm tại Phòng họp số 1 - Tầng 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30’, họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 06/2:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp báo tháng 01/2020 giữa Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch: 10 giờ, họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Giấy mời riêng - Hoàng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; Thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Lao động thương binh - Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc Châu Thành, Chi Cục Thuế khu vực IV, Chi Cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Đài truyền thanh và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, tiếp và làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tỉnh, mời lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự huyện, điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Tổ phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với chi bộ và cán bộ, công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch, điểm tại Phòng Tài chính - Kế hoạch. 14 giờ 30’, làm việc với chi bộ và cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, điểm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

THỨ SÁU, NGÀY 07/2:

 - Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, làm việc với Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mời Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phú An, Đông Thạnh, thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 9 giờ , họp góp ý quy hoạch chi tiết dự án: Khu đô thị mới đường 30/4 thị trấn Ngã Sáu. 10 giờ 30’, họp góp ý phương án chi tiết dự án: Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu và Phú Tân (Phòng kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II -UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’,  họp giải quyết vướng mắc công tác GPMB công trình: Trạm y tế xã Phú Tân huyện Châu Thành, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, UBND xã Phú Tân cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ,  dự Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hình thức trực tuyến toàn quốc, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 02/2020, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện