Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 802
 05/12/2019
Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019

THỨ HAI, NGÀY 02/12

- Các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ (Văn phòng HĐND và UBND huyện điều khiển chương trình), điểm tại sân trụ sở UBND huyện. 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh, mời đại diện: Thường trực HĐND, MTTQVN huyện, Thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Kho bạc Châu Thành , Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, điểm tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 13 giờ 30’,  tiếp và làm việc đoàn tỉnh khảo sát thực tế xã Đông Phước A về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch,  Văn hóa và Thông tin, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê, Công an, Ban QLDA - ĐTXD huyện , Bảo hiểm xã hội huyện, Đảng ủy, UBND xã Đông Phước A cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND xã Đông Phước A chuẩn bị báo cáo), điểm tại UBND xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ BA, NGÀY 03/12

- PCT.Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30’, làm việc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’ tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019, mời Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện, thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II- UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Thúy, Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.CN, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 04/12:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự huyện, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT.CN, PCT.KT:  13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai Kế hoạch chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy định, Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Thúy).

THỨ NĂM, NGÀY 05/12:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- PCT.CN: 7 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát thực tế hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Phú Hữu, điểm tập trung tại trụ sở xã Phú Hữu. 13 giờ 30’, làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hữu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 06/12:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 13 giờ 30’, dự khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tỉnh Hậu Giang năm 2019, điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen tỉnh Hậu Giang.

- PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, họp báo tháng 12/2019 giữa Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

 - PCT.CN: 14 giờ, họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại Cụm CNTT Phú Hữu A - giai đoạn 3, huyện Châu Thành;  Khu đô thị mới 3 thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Thúy).

- PCT.KT: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với ngành Nông nghiệp huyện về kế hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện