Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 752
 26/11/2019
Từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2019

THỨ HAI, NGÀY 25/11

- Các Phó Chủ tịch: 8 giờ, họp lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. 14 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

THỨ BA, NGÀY 26/11

- PCT.Thường trực: 8 giờ, họp bàn về kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 12 giờ 30’, cùng Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy khảo sát thực tế tuyến lộ từ quốc lộ 1A (xã Long Thạnh) về trung tâm xã Đông Phước A, điểm tập trung tại ngã ba đầu đường lộ đang thi công từ xã Đông Phước A (tỉnh lộ 925) đến xã Long Thạnh (Quốc lộ 1A).

- PCT.KT:  7 giờ 30’, làm việc về tình hình thu thuế năm 2019 và chuẩn bị giao chỉ tiêu năm 2020, mời đại diện lãnh đạo Chi Cục thuế khu vực 4 cùng dự, điểm tại Phòng làm việc PCT.KT - UBND huyện.

- Các Phó Chủ tịch: 14 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ TƯ, NGÀY 27/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước. 13 giờ, dự Hội thảo “Tham vấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”, điểm tại Hội trường 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Hoàng).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ngã Sáu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019,  điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Thúy).

THỨ NĂM, NGÀY 28/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, làm việc về trường hợp bà Nguyễn Hoa Lài, ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ, góp ý dự thảo điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại Phòng họp số 2, Sở Xây dựng,. 13 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c: Ai).

- PCT.KT: 7 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát thực tế hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn Mái Dầm, điểm tập trung tại trụ sở thị trấn Mái Dầm. 13 giờ 30’, làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Mái Dầm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

PCT. Thường trực - UBND huyện, ủy quyền lãnh đạo Phòng Y tế: 6 giờ 30’, dự Lễ Mittinh Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại Trường THPT Ngã Sáu.

PCT. Thường trực - UBND huyện, ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp: 13  giờ 30’, họp đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

 THỨ SÁU, NGÀY 29/11:

- Các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập xã Phú Tân, điểm tại trụ sở xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

 THỨ BẢY, NGÀY 30/11:

- Các Phó Chủ tịch: 14 giờ, dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV, điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện