Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 877
 16/11/2019
Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019

 

THỨ HAI, NGÀY 18/11

- PCT.Thường trực: 8 giờ, nghe báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Châu Thành, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Kho bạc Châu Thành, UBND thị trấn Mái Dầm, Ngã Sáu, xã Đông Phước, Đông Phú cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 8 giờ, vận động các hộ: Trương Thị Xuyến, Trương Văn Quang, Phan Văn Được bàn giao mặt bằng để thi công dự án: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, trên địa bàn thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp Tiểu ban Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT.KT: 8 giờ, họp về việc chuẩn bị nội dung buổi làm việc (chính sách khuyến khích đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư, địa điểm khảo sát đầu tư) để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, điểm tại phòng họp số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 19/11

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện uỷ, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT.Thường trực, PCT.CN: 8 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, dự họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, họp giải quyết các tồn tại vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của dự án: Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc Lộ 1 đến Nam Sông Hậu) trên địa huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 20/11:

- PCT.Thường trực: 8 giờ, khảo sát vị trí đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Lợi, Phú Lợi A xã Phú Hữu và nhà văn hóa ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, UBND xã Phú Hữu, thị trấn Mái Dầm cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Phú Hữu.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng). điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 và 1/500 của 02 dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú và Khu tái định cư phục vụ dự án (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

PCT.Thường trực - UBND huyện, ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 13 giờ 30’, khảo sát vị trí đầu tư xây dựng các nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã Đông Phước, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, UBND xã Đông Phước cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước.

THỨ NĂM, NGÀY 21/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 của huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phú về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ 30’, tiếp và làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiểm tra công tác thi đua cuối năm 2019 (Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị báo cáo và mời thành phần liên quan cùng dự), điểm tại phòng họp Huyện ủy. 13 giờ 30’, họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình: Tuyến đường từ ngã tư Đông Sơn đến trung tâm xã Phú Hữu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ 30’, họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công trình Cụm dân cư vượt lũ xã Phú Hữu giai đoan 2 (nay là xã Phú Tân), mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND xã Phú Tân cùng dự (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo và mời các đơn vị tư vấn, thi công), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c: Ai).

THỨ SÁU, NGÀY 22/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ, dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2019, điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát thực tế hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Phú Tân, điểm tập trung tại cầu Chữ Y xã Phú Tân. 13 giờ 30’, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Tân về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ngã Sáu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 10 giờ, cùng Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện