Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 1002
 13/11/2019
Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019

THỨ HAI, NGÀY 11/11

- PCT.Thường trực: 8 giờ, tiếp và làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra chấm điểm, đánh giá, phân loại xã, thị trấn lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019 (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo và mời thành phần liên quan cùng dự), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’, dự Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường 5, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- PCT.CN: 8 giờ, dự họp về phối hợp xây dựng tiến độ GPMB dự án “Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú” và Khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú, huyện Châu Thành, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30’, họp bàn kế hoạch bảo vệ thi công dự án: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, trên địa bàn thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng) (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị dự thảo kế hoạch), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 12/11

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, cùng Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, làm việc các hộ: Nguyễn Thị Giàu, Hồ Thị Cẩm Thúy, Nguyễn Văn Dữ, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Thị Nguyệt, Đinh Quốc Phong, Nguyễn Thị Tú, Huỳnh Văn Mọi, Nguyễn Văn Tư, Phạm Thị Đào, Nguyễn Thị Nguyên, Phan Thị Nhung bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án: Đường tỉnh 927C (Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu) trên địa bàn xã Phú Tân (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo việc xử lý ranh đất 03 dự án tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1; đề xuất triển khai Nhà máy nước mặt mở rộng của Công ty Cổ phần Nước Aquaone Hậu Giang, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu Thành, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường mời đơn vị tư vấn và chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường. Chiều làm việc tại cơ quan.

PCT. Thường trực UBND huyện, ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Y tế: 13 giờ 30’, dự triển khai Chiến dịch chủ động tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống, bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh tay chân miệng năm 2019 huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

PCT. Thường trực UBND huyện, ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Đông Phước A, mời thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, UBND xã Đông Phước A cùng dự, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước A.

THỨ TƯ, NGÀY 13/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Hành chính công và triển khai một số nhiệm vụ trong công tác Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử Tỉnh năm 2019, điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang với nhân dân trên địa bàn huyện tại xã Đông Phú, điểm tại trụ sở xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 6 giờ 30’, dự Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt 4 năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Hữu. 8 giờ 30’, làm việc về thực hiện Kết luận kiểm toán, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và thông tin, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Châu Thành, Chi cục Thuế, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang với nhân dân huyện Châu Thành năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Chiến, Tỉnh).

PCT. Thường trực UBND huyện, ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin: 13 giờ 30’, dự nghe báo cáo kết quả khảo sát và định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông thôn mới, điểm tại Hội trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

THỨ NĂM, NGÀY 14/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ, dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư” năm 2019, điểm tại nhà Văn hóa ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A. 14 giờ, họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A (Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A chuẩn bị báo cáo và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 7 giờ, dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư” năm 2019, điểm tại nhà Văn hóa ấp Phú Hòa, xã Đông Phú. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ, dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư” năm 2019, điểm tại Nhà Văn hóa ấp Khánh Hòa, xã Phú An. 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trong khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1, mời Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c: Ai).

THỨ SÁU, NGÀY 15/11:

- PCT.Thường trực: 8 giờ, làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và công tác chuẩn bị chạy Việt dã Ngày Dân số Việt Nam, điểm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT. Thường trực, PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 8 giờ, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c: Ai).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Bảng giá đất giai đoạn 2014 - 2019 và lấy ý kiến Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh, mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại Hội trường HĐND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện