Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 1062
 06/11/2019
Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019

THỨ HAI, NGÀY 04/11

- Các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ (Phòng Tư pháp điều khiển chương trình), điểm tại sân trụ sở UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, điểm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 9 giờ 30’, làm việc với Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, điểm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc công tác nhập liệu số hóa hộ tịch điện tử, mời đại diện lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, UBND và công chức phụ trách tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn cùng dự (Phòng tư pháp chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 15 giờ, họp bàn việc bố trí địa điểm xây dựng bảng pa nô tuyên truyền pháp luật, mời đại diện lãnh đạo Phòng tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Tư pháp chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp bàn giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú và khu tái định cư phục vụ dự án, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

- PCT.KT: 8 giờ, họp Đảng ủy Quân sự huyện, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 05/11

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp giải quyết trường hợp của ông Lê Văn Bé Mười (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, cùng  Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận về xây dựng nông thôn mới xã Đông Phước A, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 8 giờ, làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND xã Đông Phú về bảo hiểm y tế, mời các đồng chí Huyện ủy viên chỉ đạo xã: Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng Nội vụ, Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LPNVN huyện và Trưởng, Phó ban ngành huyện phân công ấp: Trần Thị Thùy Linh, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện, Phạm Văn Chởm, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phan Văn sự, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện, Dương Tòng Huân, Phó Chánh Thanh tra huyện, Nguyễn Kim Cương, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành và đại diện ngành BHYT huyện cùng dự (Đảng ủy xã Đông Phú phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú.

- PCT.KT: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Công an với Công an tỉnh về đấu tranh ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật trong động khai thác tài nguyên khoáng sản, điểm tại Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.

- PCT.CN, PCT.KT: 14  giờ, họp Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, điểm tại Hội trường II -  UBND huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 06/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện, về kế hoạch tổ chức các hoạt động các ngày lễ, kỷ niệm đến cuối năm 2019 và đầu năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết các Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra thực tế và làm việc về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Tỉnh ủy với nhân dân trên địa bàn huyện tại xã Đông Phú, điểm tại trụ sở xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan. 

PCT. Thường trực UBND huyện, ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: 7 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút zika và bệnh tay chân miệng đợt IV năm 2019 tỉnh Hậu Giang,  điểm tại Hội trường Sở Y tế.

THỨ NĂM, NGÀY 07/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019, điểm tại Hội trường 1, tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 08/11:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, mời Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự, điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 13 giờ 30’, họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các Ngày Lễ lớn tỉnh, điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- PCT.CN, PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và UBND huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

PCT. Thường trực - UBND huyện, ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: 7 giờ 30’, dự họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, khảo sát xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Chi nhánh CTN-CTĐT Châu Thành, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng đi, điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu.

 

Văn phòng HĐND và UBD huyện