Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 1139
 23/10/2019
Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019

THỨ HAI, NGÀY 21/10:

- PCT.Thường trực: 8 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới Đông Phước A, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước A.

- PCT.Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự họp thông qua bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa;Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn và Khu tái định phục vụ dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, mời đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND.

- PCT.CN, PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 14 giờ, dự Hội nghị Sơ kết Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại Phòng họp Sở Công Thương.

THỨ BA, NGÀY 22/10

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, phong trào thi đua năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Sở Y tế, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, làm việc với Điện lực Châu Thành về việc phát quang tuyến điện trung thế đi qua địa bàn thị trấn Mái Dầm, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Điện lực Châu Thành, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự, điểm tại phòng làm việc PCT.CN - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên nghe báo cáo việc hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và giải pháp xử lý khí thải lò hầm than củi trên địa bàn huyện Châu Thành, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.  13 giờ, dự và làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn huyện( Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ TƯ, NGÀY 23/10:

- PCT.Thường trực: 8 giờ, kiểm tra cơ sở vật chất trường học trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng đi, điểm tập trung đi tại UBND huyện. 13 giờ 30’, họp Thường trực Huyện uỷ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT. Thường trực, PCT.KT: 14 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn Công tác liên ngành xem xét, giải quyết  khiếu nại của công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua dự án: Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu, Phú Tân, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự triển khai kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai). 9 giờ 30’, họp bàn phương án triển khai thực hiện công trình đường giao thông từ Đông Sơn đếnTrung tâm xã Phú Hữu, mời đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Ban QLDA - ĐTXD huyện, Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Đông Phước, Phú Hữu, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai).

THỨ NĂM, NGÀY 24/10:

- PCT.Thường trực, PCT.CN: 8 giờ, dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2019 bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 14 giờ, thăm và làm việc với Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện, điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường các dự án: Đường dây 500Kv, Nhà máy Xi măng, Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2, các nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã Đông Phước A (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai).

- PCT.KT: 8 giờ, dự Diễn đàn Đối thoại với Doanh nghiệp - quý III năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chứng thực, hộ tịch và công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở trên địa bàn huyện năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện.          

 

THỨ SÁU, NGÀY 25/10:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2019 về bảo hiểm y tế (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 15 giờ, dự họp mặt ngày truyền thống ngành tổ chức, dân vận, kiểm tra và văn phòng cấp ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện