Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 1130
 10/10/2019
Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019

 

THỨ HAI, NGÀY 07/10:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 13 giờ 30’, họp UBND huyện, mời Ủy viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, làm việc với các ngành khối nội chính huyện, về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2019 và chương trình công tác quý IV/2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

THỨ BA, NGÀY 08/10

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp Thường trực HĐND huyện tháng 10/2019, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT. Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND 3 cấp, điểm tại Hội trường UBND xã Phú An (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng đoàn vận động hộ ông Phạm Văn Ánh bàn giao mặt bằng thi công đường tỉnh 927C (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm. 10 giờ, cùng đoàn vận động hộ bà Nguyễn Thị Giàu bàn giao mặt bằng thi công đường tỉnh 927C (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Tân. 13 giờ 30’, họp bàn bạc, trao đổi, xem xét khả năng của Nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các trình tự, thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 1761/BCT-ĐL ngày 08 tháng 3 năm 2018, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự huyện, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai chương trình công tác quý IV/2019, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 09/10:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 14 giờ, họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện, mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện, Ủy viên UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- Các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 3 cấp, điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.KT: 14 giờ, dự Hội nghị giao ban quý IV/2019 của Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ NĂM, NGÀY 10/10:

- Các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019, chuyên đề về lĩnh vực đất đai, điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30', dự Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III năm 2019, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án: Nhà máy Xi măng, nhà máy luyện, cán thép SunPro, Cầu dân sinh Phú Hữu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai).

- PCT.KT: 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp: 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, mời đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN và 2 Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, Công an, Quân sự, Công chức Thống kê, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa xã hội các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

THỨ SÁU, NGÀY 11/10:

- PCT.Thường trực: 8 giờ, khảo sát việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, nhà văn hóa ấp Phú Tân xã Phú Tân, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Phú Tân, Phú Hữu cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Các Phó Chủ tịch:13 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai chương trình công tác quý IV/2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện