Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 5)
 1080
 02/10/2019
Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019

 

THỨ HAI, NGÀY 30/9:

- Chủ tịch: 7 giờ 30 phút dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, kiểm tra tiến độ xây dựng các Nhà văn hóa ấp trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA-ĐTXD huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu, điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu, cùng đi. 13 giờ 30 phút, dự hội nghị Tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Thúy)

- PCT.CN: 7 giờ 30 phút, làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND xã Đông Phú về bảo hiểm y tế, mời các đồng chí Huyện ủy viên chỉ đạo xã: Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng Nội vụ, Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LPNVN huyện và Trưởng, Phó ban ngành huyện phân công ấp: Trần Thị Thùy Linh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phạm Văn Chởm, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phan Văn sự, Phó Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện, Dương Tòng Huân, Phó Chánh Thanh tra huyện, Nguyễn Kim Cương, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành và đại diện ngành BHYT huyện cùng dự (Đảng ủy xã Đông Phú phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị báo cáo). Điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30 phút, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn Công tác liên ngành xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn huyện Châu Thành, điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, kiểm tra một số tuyến đê bao ngăn lũ trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA-ĐTXD huyện, điểm tập trung tại UBND huyện cùng đi (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện sắp xếp lịch trình và thông báo UBND xã, thị trấn có kiểm tra, cùng đi).

THỨ BA, NGÀY 01/10:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30 phút, tiếp và làm việc với đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A, về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2019 và xây dựng nông thôn mới, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

THỨ TƯ, NGÀY 02/10:

- Chủ tịch, PCT.CN: Sáng việc tại cơ quan. 14 giờ, gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 2) (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, họp Ban Chỉ đạo Đời sống văn hóa (Giấy mời riêng) (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Thịnh). 14 giờ, làm việc với Công an huyện triển khai mittinh Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về hỗ trợ Hợp tác xã, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30 phút, cùng Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019, chuyên đề về lĩnh vực đất đai và kế hoạch phối hợp tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cấp tỉnh với nhân dân trên địa bàn huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ NĂM, NGÀY 03/10:

- Chủ tịch, PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, cùng Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh, kiểm tra công tác quy chế dân chủ năm 2019 của huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy dự làm việc, nghe Đoàn tỉnh thông báo kết quả kiểm tra công tác quy chế dân chủ năm 2019 của huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Thúy).

- PCT.KT: 8 giờ, họp trao đổi liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của ông Lê Văn Bé Mười, cư trú ấp Phú Tân A, xã Phú Tân, điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện. 13 giờ 30 phút, kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị và Môi trường thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu.

THỨ SÁU, NGÀY 04/10:

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30 phút, dự Hội thảo về sạt lở trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch: 13 giờ 30 phút, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy .

- Chủ tịch, PTC.CN: 14 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

 - PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, dự họp Hội đồng nhân dân Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường HĐND tỉnh. 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện