Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 1130
 26/09/2019
Từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019

THỨ HAI, NGÀY 23/9:

- Chủ tịch: 8 giờ, dự hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, gặp gỡ, vận động hộ bà Hồ Thị Quyển giao đất đấu giá theo Bản án số 27/2015/HNGĐ-ST ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo các nhiệm vụ, công tác: phòng, chống dịch bệnh trên người; chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra quy chế dân chủ; chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ&NCCLDS năm 2019; vị trí quy hoạch khu tái định cư tại thị trấn Ngã Sáu, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Phòng Y tế chuẩn bị báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; Trung tâm Dân số KHHGĐ chuẩn bị báo cáo tiếp đoàn kiểm tra Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ&NCCLDS năm 2019; Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo vị trí quy hoạch khu tái định cư tại thị trấn Ngã Sáu) (LĐVP: Đ/c Thúy). 

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự họp thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn 2019 - 2021 theo Công văn số 273/BNV-CQĐT ngày 18/9/2019 của Bộ Nội vụ,  mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại phòng họp số 2, tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ, số 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (đến ngày 24/9).

- PCT.CN: 8 giờ, làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đông Phú về việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 (đối với chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp). Mời các đ/c Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng Nội vụ, Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LPNVN huyện cùng dự (Đảng ủy xã Đông Phú phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ngã Sáu, về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2019 và xây dựng đô thị văn minh, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

THỨ BA, NGÀY 24/9

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp sơ kết công tác xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2019, nghe báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Phòng Tài chính - Kế hạch phối hợp Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2019, mời đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Công an, Quân sự, phòng: NN&PTNT, KT&HT, Nội vụ, TC-KH, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, TN&MT, VH&TT, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh (LĐVP: Đ/c Chiến). 

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, điểm tại phòng họp Trung tâm Y tế huyện.

- PCT.CN: 8 giờ, dự làm việc với Tổ giúp việc và bộ phận thư ký tiếp xúc, đối thoại của Tỉnh, về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cấp tỉnh với nhân dân trên địa bàn huyện, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 25/9:

- Chủ tịch: 8 giờ, dự làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định Thanh tra, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 6 giờ 30’, dự Lễ phát động chống rác thải nhựa của Ngành Giáo dục (Giấy mời riêng), điểm tại đường Hùng Vương, thị trấn Ngã Sáu (đoạn dãy phân cách 1,5Km hướng về Trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu) (LĐVP: Đ/c Thúy). 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra thanh toán bệnh phong, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lao động - TB&XH, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cùng dự, điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế (bệnh viện cũ). 14 giờ, họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019 về việc xét khen thưởng (Đề nghị Chi cục Thống kê chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Thịnh).

  - PCT.CN: 7 giờ 30’, họp bàn giải quyết vướng mắc công tác bàn giao mặt bằng ngoài thực địa dự án: Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3 (Nhà máy luyện, cán thép Sunpro, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo tiến độ thực hiện 25 dự án khắc phục và tình hình triển khai của các dự án phát triển nhà ở, đô thị, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 26/9:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 8 giờ , dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, mời Đ/c Bí thư Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND huyện, 02 Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN huyện, Công an, Ban CHQS huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, Kho bạc Châu Thành cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, đối thoại với các hộ dân ảnh hưởng Kè chống sạt lở Ngã Sáu và Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành  mời chủ đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh về việc kiểm tra Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số, điểm tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện (cả ngày).

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 27/9:

- Chủ tịch: 8 giờ tiếp Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh về việc kiểm tra Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số, điểm tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện (cả ngày).

- PCT.CN: Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ, dự Khai mạc Ngày hội đổi chất thải lấy quà (Giấy mời riêng), điểm tại Trường THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa (LĐVP: Đ/c Thúy). Chiều làm việc tại cơ quan.

CHỦ NHẬT, NGÀY 29/9:

- Chủ tịch: 8 giờ, dự họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 10 giờ, dự làm việc với Tập đoàn VNPT về xây dựng chính quyền điện tử, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện