Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 1039
 20/09/2019
Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019

THỨ HAI, NGÀY 16/9:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 8 giờ, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính -  Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự tiếp công dân định kỳ (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện và lãnh đạo các đoàn thể chính trị -xã hội huyện, nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quý III năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Bé Mười (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 17/9

- Chủ tịch: 8 giờ, họp triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung), mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA - ĐTXD huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện (Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị báo cáo (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II -UBND huyện. 15 giờ 30’, làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn xây dựng Phương Nam về tình hình tái định cư khi thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Công ty Phương Nam), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, họp bàn việc triển khai thực hiện đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND và công chức phụ trách văn hóa xã hội, xây dựng, địa chính thị trấn Ngã Sáu cùng dự (các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo Giảm nghèo - Giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Châu Thành (Phòng Lao động TBXH phối hợp chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Thịnh).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát vị trí quy hoạch khu thương mại, chợ và tái định cư và các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Phú, điểm tập trung tại Trụ sở xã Đông Phú. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phú, nghe báo cáo tình hình thực hiện kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý III năm 2019, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Lê Văn Bé Mười, cư ngụ ấp Phú Tân A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

THỨ TƯ, NGÀY 18/9

- Chủ tịch: 8 giờ,  cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn khảo sát mặt bằng dự án “Nhà máy luyện, cán thép Sunpro”; sau đó làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,  mời Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT,  Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cùng đi, điểm tập trung tại dự án “Nhà máy luyện, cán thép Sunpro” (LĐVP: Đ/c Chiến). 15 giờ, dự họp nghe thông báo kết quả kiểm toán tại tỉnh Hậu Giang, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.  

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với các ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm BDCT huyện, nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quý III năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ. 13 giờ 30’, họp triển khai kế hoạch phát động chống rác thải nhựa của Ngành Giáo dục, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Đài Truyền thanh, Công an huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Quy cùng dự (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Đỗ Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh về dự án: Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ cùng  Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát vị trí qui hoạch khu tái định cư trên địa bàn huyện; các tiêu chí xây dựng thị trấn Ngã sáu đạt đô thị văn minh, điểm tập trung tại trụ sở Huyện ủy.

THỨ NĂM, NGÀY 19/9:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị “Công an huyện lắng nghe ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và Nhân dân” năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 8 giờ 30’, họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm và Nhà ở công nhân của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Thịnh).

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh, mời Thường trực: HĐND, Ủy ban MTTQ VN huyện; Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Kho bạc Châu Thành, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thống kê, Ban Quản lý dự án  Đầy tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Chi Cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra số 2071 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7  giờ 30’, họp thông qua dự thảo kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2020 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 9 giờ 30’ họp triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 -2024) (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Ai).

THỨ SÁU, NGÀY 20/9:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thép SunPro, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cùng đi, điểm tập trung tại tại dự án (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Thường trực Huyện uỷ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 14 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, họp Ban Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI, năm 2019 (Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện phối hợp chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Thịnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Hội đồng xét duyệt nền vượt lũ (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 9 giờ, họp triển khai kế hoạch ngày hội đổi chất thải lấy quà và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Ai). 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, rà soát các hợp tác xã nông nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo và mời các HTX có liên quan cùng dự), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

CHỦ NHẬT, NGÀY 22/9

- Chủ tịch: 8 giờ 30’ cùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự họp thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn 2019 - 2021 theo Công văn số 273/BNV-CQĐT ngày 18/9/2019 của Bộ Nội vụ, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại phòng họp số 2, tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ, số 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (thay Giấy mời).


Văn phòng HĐND và UBND huyện