Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 957
 12/09/2019
Từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019

 

THỨ HAI, NGÀY 09/9:

- Chủ tịch, PCT.CN: 8 giờ, nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm, bức xức (Nhà máy thép Sunpro, Kè chống sạt lở thị trấn Ngã Sáu, Mái Dầm, Trung tâm Văn hóa,...), mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, Mái Dầm cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Phòng Lao động - TB&XH chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, làm việc về tình hình bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, mời đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND xã Phú Tân, Phú Hữu, thị trấn Mái Dầm cùng dự (các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT. Thường trực UBND huyện.
8 giờ, họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 9/2019, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huy
n.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, dự họp triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019, chuyên đề về lĩnh vực đất đai, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.KT: 8 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát địa điểm, điều kiện di dời các Hội đặc thù của huyện, điểm tập trung tại trụ sở làm việc của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Khối y tế dự phòng, Trung tâm Y tế huyện (trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng cũ). 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 10/9

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện, về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan). 13 giờ 30’, họp UBND huyện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận và chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện và góp ý dự thảo Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, khảo sát việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, nhà văn hóa ấp Phú Tân xã Phú Tân, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Phú Tân, Phú Hữu cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân.  Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự phiên tòa về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày).

THỨ TƯ, NGÀY 11/9

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Tân (diễn tập thử), điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Chiến). 14 giờ, dự họp Tiểu ban văn kiện phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà làm việc Trung tâm GDNN - GDTX huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm GDNN - GDTX huyện cùng dự, điểm tập trung tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 12/9:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 14 giờ, kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản một số công trình trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tập trung tại UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 18 giờ 00’, dự Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng huyện Châu Thành năm 2019.

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 15 giờ, họp góp ý thảo luận Kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương và Chuyên đề năm 2018 của tỉnh Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại Phòng họp Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU, NGÀY 13/9:

- Chủ tịch: Cùng đoàn tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệp tại tỉnh Sơn La.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30, dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Tân (diễn tập chính thức), điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Chiến). 15 giờ 30’, tiếp và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ, dự hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

THỨ BẢY, NGÀY 14/9:

- PCT.KT: 7 giờ, dự hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Văn phòng HĐND và UBND huyện