Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 944
 29/08/2019
Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

 

 

 

THỨ HAI, NGÀY 26/8:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN: Chiều  làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 13 giờ 30’, họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực: 15 giờ, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thăm lực lượng huấn luyện dự bị động viên năm 2019, điểm tại Trung đoàn BB114/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 27/8

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 15 giờ, dự tổng kết lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019, điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019, điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 8 giờ 30’, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã Đông Phước A, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đông Phước A cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước A. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A, nghe báo cáo về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước A.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn gặp gỡ, đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ, NGÀY 28/8

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 6 giờ, Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, họp nghe báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy và UBND huyện (các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 15 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 2041 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quán triệt thực hiện Kết luận số 18-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, làm việc về chế độ của giáo viên, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Châu Thành cùng dự (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng làm việc PCT. Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đông Phú về việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 (đối với chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp), mời các đ/c Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng Nội vụ, Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LPNVN huyện, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện cùng dự (Đảng ủy xã Đông Phú phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện thi công công trình Trạm biến áp 220kV Châu Thành và đường dây đấu nối; báo cáo các vướng mắc đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp bàn giải quyết nền nhà trong khu vượt lũ cho bà Lê Thị Kiều Ngân, xã Đông Phước A (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Hoàng). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 29/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Lễ dâng hương viếng Bác, điểm tại Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch:  13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 14/7/2016 của Huyện ủy, về “nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp (Phòng Tư pháp phối hợp UBND xã Phú Tân chuẩn bị báo cáo và mời thành phần dự), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trạm Y tế xã Phú An, Nhà máy luyện, cán thép SunPro, trường tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 30/8:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- PCT.Thường trực: 8 giờ, khảo sát việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, nhà văn hóa ấp Phú Tân xã Phú Tân, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Phú Tân, Phú Hữu cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân. 15 giờ, dự bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019, điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ,  dự Lễ công nhận xã Vị Trung, huyện Vị Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019, điểm tại UBND xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. 9 giờ 30’, dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (01/9/1999 - 01/9/2019), điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

PCT.KT - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường:13 giờ 30’, cùng đoàn tỉnh kiểm tra nhà, đất trên địa bàn huyện, điểm tập trung đi tại UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện