Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 1070
 21/08/2019
Từ ngày 19/8 đến ngày 24/8/2019

THỨ HAI, NGÀY 19/8:

  - Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc về công tác xây dựng cơ bản, mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng và UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, làm việc về công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đang triển khai trên địa bàn (Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện Châu Thành và Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo), mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Châu Thành cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Lễ tổng kết trao giải thưởng và Khai mạc triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 34 năm 2019 tại Hậu Giang, điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 14 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 2041 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 xã Đông Phú, điểm tại UBND xã Đông Phú.

- PCT.KT: 9 giờ, dự Lễ khai trương chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND huyện Châu Thành A sang Bưu điện huyện Châu Thành A, điểm tại Bưu điện huyện Châu Thành A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. 14 giờ, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự làm việc về đánh giá hiệu quả các mô hình kè sinh thái chống sạt lở trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

PCT.Thường trực - UBND ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Y tế: 7 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân Miệng đợt III năm 2019 tỉnh Hậu Giang, điểm tại Hội trường Sở Y tế.

PCT.KT - UBND ủy quyền đại diện lãnh đạoPhòng Nông nghiệp và PTNT: 8 giờ, dự Hội thảo ra mắt nhóm hợp tác công tư, điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT.

THỨ BA, NGÀY 20/8

  - Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các xã cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo của huyện và mời hộ dân được khen cùng dự, Chủ tịch UBND xã Phú Tân chuẩn bị bài phát biểu tham luận), điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với đối với ông Võ Văn Chợt, thường trú ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu (nay là xã Phú Tân), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

THỨ TƯ, NGÀY 21/8

  - Chủ tịch: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 2041 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, làm việc với lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT về tiến độ chuẩn bị hội thảo, thực hiện thông báo kết luận của Huyện ủy, UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 9 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh làm việc về hợp đồng giáo viên và nhân viên năm học 2019-2020, mời đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ cùng dự (các cơ quan phối hợp chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 14 giờ 30’, dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 89 (khoá học 2018-2019) huyện Châu Thành, điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đông Phú về việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 (đối với chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp), mời các đ/c Nguyễn Minh Cần, Trưởng phòng Nội vụ, Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LPNVN huyện, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện cùng dự (Đảng ủy xã Đông Phú phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 6 giờ 30’, dự Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt 3 năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại Chợ nổi Ngã Bảy, Khu vực 2, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn làm việc về 19 dự án phát triển nhà ở, đô thị khắc phục trình tự, thủ tục đầu tư, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM, NGÀY 22/8:

 - Chủ tịch: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo rà soát công tác chất lượng công trình xây dựng của các dự án vốn ngân sách đầu tư, mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ cùng Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nghe Công an tỉnh báo cáo một số công việc, mời đại diện lãnh đạo Công an huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 8 giờ, làm việc với Đảng ủy xã Đông Phước A (Đảng ủy xã Đông Phước A chuẩn bị báo cáo), điểm tại Đảng ủy xã Đông Phước A. 13 giờ 30’, họp về công tác tôn giáo quý III năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 8 giờ, họp trao đổi về tình hình giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai dự án, điểm tại Phòng họp số 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT:  7 giờ 30’, họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án dân cư thương mại, chợ trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo và mời nhà đầu tư cùng dự), mời Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Châu Thành cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020 một số trường học trực thuộc trên địa bàn, mời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng cùng đi, điểm tập trung tại UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ SÁU, NGÀY 23/8:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; tổng kết công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Mời thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 và thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, họp góp ý thiết kế xây dựng nhà văn hóa các ấp trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn dự và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện GPMB các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, phát triển nhà ở đô thị, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 14 giờ, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An, điểm tại Đảng ủy xã Phú An.

PCT.Thường trực - UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp:7 giờ 30’, dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức tuyên truyền pháp luật năm 2019, mời các thành viên là tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn cùng dự (đề nghị UBND các xã, thị trấn mời thành phần của đơn vị là tuyên truyền viên pháp luật theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã), điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

THỨ BẢY, NGÀY 24/8:

 - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, dự họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2019), điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện