Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 818
 15/08/2019
Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019

THỨ HAI, NGÀY 12/8:

  - Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’, tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra các điểm sạt lở trên đia bàn, điểm tập trung tại trụ sở Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 13 giờ 30’, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ (tổ chức, bộ máy), Tài chính - Kế hoạch (ngân sách), Kinh tế và Hạ tầng (trật tự xây dựng), Tài nguyên và Môi trường (quản lý đất công, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất), Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng cùng dự (tiến độ xây dựng cơ bản và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số dự án bức xúc), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020 tại xã Đông Phước A, thị trấn Ngã Sáu, điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 8 giờ, họp rà soát chuẩn bị nội dung làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Tập đoàn Toyo InK Group Berhad về dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2, điểm tại phòng họp số 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 13/8

  - Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Công ty TNHH Đầu tư BOT - Phú Hữu về tình hình quyết toán dự án (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo và mời nhà đầu tư), mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Phú Tân cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 9 giờ 30’, họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan tham mưu phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đầy tư dây chuyền 2 dự án Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, dự họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung chương trình, mời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến, Thịnh).

- Chủ tịch: 15 giờ, làm việc với Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng về tiến độ tuyến đường giao thông từ cầu Chữ Y đến UBND xã Phú Tân (Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo và mời đơn vị thi công); và Phòng Nông nghiệp và PTNT về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo về phòng chống sạt lở, hoạt động hợp tác xã trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Phú Tân cùng dự, điểm tại Hội trường II -UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, triển khai Kế hoạch Hội thi tuyên truyền lần thứ 16 của UBND tỉnh (Giấy mời riêng), điểm tại Khánh tiết - UBND huyện. 15 giờ, dự trao Quyết định công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 16 giờ, làm việc với lãnh đạo Trung tâm dân số -KHHGĐ huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện cùng dự (Trung tâm dân số -KHHGĐ huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng làm việc PCT. Thường trực - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.KT: 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự làm việc với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ về việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ TƯ, NGÀY 14/8

  - Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung) (Giấy mời riêng) điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, làm việc với Ban Chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, mời đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo. 14 giờ, dự Hội nghị tôn vinh người hiến máu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp bàn đề xuất lập quy hoạch đầu tư dự án Khu đô thị công nghiệp do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường xin đầu tư, điểm tại Phòng họp số 1, Sở Xây dựng Hậu Giang.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, tiếp công dân định kỳ, điểm tại trụ sở tiếp công dân huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 15/8:

  - Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2019 - 2020, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo tình hình, kết quả tiến độ thực hiện các tiêu chí thi đua năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu kỷ năng, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện. 16 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, điểm tại Trường trung học cơ sở Đông Phước A, xã Đông Phước A. 20 giờ, dự chương trình và cùng chia sẻ với các em học sinh nghèo những ước mơ, khát vọng vượt lên gian khó, vững bước ở tương lai bằng con đường học vấn, điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án trên địa bàn (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Thịnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, mời đại diện lãnh đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU, NGÀY 16/8:

  - Chủ tich: làm việc tại cơ quan.

-  PCT.Thường trực, PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 (điểm của huyện), điểm tại Trường trung học cơ sở Đông Phước A, xã Đông Phước A.

-  PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai giải pháp giảm nghèo đối với hộ nghèo là Người có công trên địa bàn tỉnh”, mời đại diện lãnh đạo: Thường trực  Ủy ban MTTQ VN, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch,  Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND, Ủy ban MT TQ VN, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Cán bộ phụ trách xóa đối giảm nghèo các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Lao - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị nội dung tham luận của huyện) , điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.CN, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 17/8:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


 

Văn phòng HĐND và UBND huyện