Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 850
 05/08/2019
Từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019

THỨ HAI, NGÀY 05/8:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự chào cờ đầu tháng (Phòng Nông nghiệp và PTNT điều khiển chương trình), điểm tại sân Trụ sở UBND huyện.

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 9 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm (lần 2) và Đồ án quy hoạch chi tiết dự án Chế biến nông sản và cho thuê kho tại Cụm CNTT Phú Hữu A - giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Thịnh).

- PCT.Thường trực: 14 giờ, họp bàn việc nâng cấp, sửa chữa các điểm trường chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020 trên địa bàn huyện, mời đại diện các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo nguồn kinh phí thực hiện), điểm tại Phòng làm việc PCT. Thường trực - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 13 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 07 tháng đầu năm 2019, điểm tại Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 06/8

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp báo tháng 8/2019 giữa Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung) (LĐVP: Đ/c Chiến). 15 giờ, họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

 

- PCT.Thường trực: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 15 giờ 30’, họp bàn chuyển đổi từ việc thực hiện đường tạm bằng cầu sắt sang thực hiện xây dựng cống qua rạch Ngọn Ngang dự án Nhà máy luện, cán thép Sunpro tại Cụm CNTT Phú Hữu A - giai đoạn 3, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng họp số 1 - Lầu 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- PCT.KT: 13 giờ 30’, dự họp Thường trực HĐND huyện, điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 07/8

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Công ty TNHH Đầu tư BOT - Phú Hữu về tình hình quyết toán dự án (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo và mời nhà đầu tư), mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Phú Tân cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 9 giờ 30’, làm việc với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiện Phúc về tiến độ thực hiện dự án (Phòng Tài nguyên - Môi trường chuẩn bị báo cáo và mời nhà đầu tư), mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành và Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN: 14 giờ, dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp Triển khai chiến dịch chủ động tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân Miệng năm 2019 huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 14 giờ, tham dự “phiên tòa giả định”, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, cùng dự (Phòng Tư pháp mời 03 hòa giải viên của Tổ hòa giải trên địa bàn cùng dự), điểm tại Hội trường Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị “Chia sẽ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển hợp tác xã”, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế, Hội Nông dân, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UBND xã Đông Phước, Phú Tân, Phú Hữu cùng dự, điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM, NGÀY 08/8:

- Chủ tịch: dự học lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019, điểm tại Trường Chính trị tỉnh (đến hết ngày 10/8/2019).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019, điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy . 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020 tại xã Đông Thạnh, Phú An, Đông Phú, điểm tập trung tại Trường mẫu giáo Hướng Dương, xã Đông Thạnh.

- PCT.CN: 8 giờ, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa; Kè chống sạt lở Ngã Sáu, Khu hành chính xã Phú Hữu, Nhà máy thép Sunpro (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, kiểm tra nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND huyện. 14 giờ, làm việc với chủ đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị Khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành về tiến độ thực hiện dự án, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành và Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời chủ dự án), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 17 giờ 30’, dự Lễ khai mạc Hội chợ mua sắm & ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, phường 5, thành phố Vị Thanh.

THỨ SÁU, NGÀY 09/8:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kinh tế hợp tác, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước (cả ngày).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự họp Tổ công tác hỗ trợ triển khai dự án “Nhà máy luyện, cán thép Sunpro”, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, dự họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, mời đại diện lãnh đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PCT. Thường trực ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 7 giờ 30’, dự Diễn đàn trẻ em năm 2019 trên địa bàn huyện Châu Thành với chủ đề Trẻ em với các vấn đề trẻ em (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự) , điểm tại Hội trường UBND xã Phú An.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện