Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 879
 01/08/2019
Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019

THỨ HAI, NGÀY 29/7:

- Chủ tịch: 08 giờ, hội ý cùng Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến). 9 giờ, làm việc với Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện, nghe báo cáo chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án đưa lực lượng công an chính quy về các xã, thị trấn, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và triển khai Kế hoạch tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng (Giấy mời riêng) điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, kiểm tra công tác Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn (cả ngày).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc tính pháp lý trường hợp bà Đinh Ngọc Diễm, Đinh Ngọc Lý bị ảnh hưởng dự án: Đường tỉnh 927C (Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu) (xã Phú Tân) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 30/7

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Công an 6 tháng, các mô hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (Công an huyện chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN: 14 giờ, kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án nhà máy thép Sunpro, mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Chánh Thanh tra huyện, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách địa chính xây dựng thị trấn Maí Dầm cùng đi, điểm tập trung tại dự án (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố, mời Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, Chuyên viên phụ trách Công tác thi đua huyện cùng dự, điểm phòng họp số 3, UBND thị xã Long Mỹ (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết  Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

 THỨ TƯ, NGÀY 31/7

- Chủ tịch: 8 giờ, họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp bàn việc xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu và ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng cùng đi (Phòng Nông nghiệp và PTNT sắp sếp lịch trình), điểm tập trung đi tại UBND huyện.

PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp:7 giờ 30’, dự  Hội nghị triển khai các văn bản Luật: Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015 và 2018); Luật Cảnh sát biển Việt Nam và lồng ghép triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 01/8:

- Chủ tịch: dự học lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019, điểm tại Trường Chính trị tỉnh (đến hết ngày 03/8/2019).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm y tế toàn dân 6 tháng đầu năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- Các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh, mời đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ VN huyện, Thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kho bạc Châu Thành, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thống kê, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Ban QLDA- ĐTXD, Bảo hiểm xã hội,  Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Chi nhánh Công ty Cấp Thoát nước  CTĐT, Điện lực Châu Thành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI; Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, mời đại diện diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: 7 giờ 30’, dự giám sát kết quả triển khai thực hiện chế độ chính sách nhà ở đối với người có công, điểm tại UBND xã Phú Hữu.

THỨ SÁU, NGÀY 02/8:

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 8/2019, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT.CN: 8 giờ 00’, họp giải quyết vướng mắc về phê duyệt và giải phóng mặt bằng các dự án: Đường 3B nối dài đến thị trấn Ngã Sáu; Khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư, xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú (khoảng 17 ha); cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - Giai đoạn 1 (khoảng 60ha); mở rộng Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’, cùng Thường trực UBND tỉnh dự và làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành, điểm tại Sở Xây dựng.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp: 7 giờ 30’, dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về giải quyết bồi thường và kỹ năng, nghiệp vụ về hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện