Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 829
 11/07/2019
Từ ngày 08 đến ngày 12/7/2019

 

THỨ HAI, NGÀY 08/7:

- Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”, điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 13 giờ 30’, họp lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 7/2019, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 09/7

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” huyện Châu Thành, lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy. 14 giờ, khảo sát vị trí xây dựng nhà văn hóa ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Châu Thành, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng đi, điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu.

- PCT.CN: 8 giờ, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thi công dự án Đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, họp bàn việc xin chuyển mục đích đất của ông Dương Minh Dũng cùng sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Phượng, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.CN-UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 9 giờ, dự họp tham gia ý kiến về việc đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh, điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

THỨ TƯ, NGÀY 10/7

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp triển khai tiếp tục thực hiện xây dựng nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, UBND và cán bộ phụ trách  thương binh và xã hội các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, dự đối thoại người có công với cách mạng năm 2019 (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính về việc: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Nguyễn Văn Thới (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- PCT.KT: 8 giờ, khảo sát xây dựng lò than kiểu mẫu và kiểm tra tiến độ thi công lộ GTNT ấp Tân Phú, xã Phú Tân, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND xã Phú Tân cùng đi (Phòng Tài nguyên và Môi trường mời Trường Đại học Cần Thơ cùng đi), sau đó, mời điểm tập trung tại trụ sở UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 11/7:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Chi cục thống kê huyện chuẩn bị nội dung báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, dự họp mặt kỷ niệm 32 năm Ngày dân số thế giới; Sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và Sơ kết đợt 1 Chiến dịch Truyền thông dân số năm 2019, điểm tại Hội trường Chi cục Dân số tỉnh.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng khánh tiết UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường dây 500Kv Sông Hậu - Đức Hòa, Kè chống sạt lở Ngã Sáu (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh về kết quả thực hiện quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đông Phú, Đông Thạnh, Phú Hữu, thị trấn Ngã Sáu, Mái Dầm cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo), điểm tại Ban tiếp công dân - UBND huyện (Đ/c Thịnh). 13 giờ 30’, dự lễ công bố xã Đại Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019, điểm tại Trụ sở xã Đại Thành và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

THỨ SÁU, NGÀY 12/7:

- Chủ tịch: 7 giờ 00’, dự nghe trình bày Đề án thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương và Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 14 giờ, khảo sát vướng mắc về môi trường và đường dân sinh nằm trong dự án Khu điều hành Minh Phú - Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành và Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ mời đại diện nhà đầu tư), điểm tập trung tại đường dân sinh Khu điều hành Minh Phú - Hậu Giang (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 9 giờ 00’, dự Chương trình “Cảm thông và chia sẻ”, điểm tại ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành. 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số huyện Châu Thành đợt 1 năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- PCT.CN, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

Văn phòng HĐND và UBND huyện