Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 777
 26/06/2019
Từ ngày 24 đến ngày 28/6/2019

THỨ HAI, NGÀY 24/6:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 13 giờ 30’, dự và làm việc với Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 15 giờ 30’, dự gặp mặt lãnh đạo và cán bộ coi thi 2 điểm coi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.CN: 8 giờ, làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Mái Dầm, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại Đảng ủy thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan. Chiều làm việc tại cơ quan

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ BA, NGÀY 25/6

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai  chương trình công tác quý III năm 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Đông Thạnh, về tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã 6 tháng năm 2019, Mời: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy; Công an, Quân sự, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế cùng dự, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Thạnh (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự họp mặt cán bộ cộng tác viên truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 - PCT.KT: 13 giờ 30’, kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn xã Phú Hữu và các công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Tân. Mời đại diện lãnh đạo phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND xã Phú Tân, Phú Hữu cùng đi, điểm tập trung tại UBND huyện.

THỨ TƯ, NGÀY 26/6:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III năm 2019, điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ. 13 giờ, dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: Sáng: làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị liên tịch đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Châu Thành lần thứ III năm 2019, điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nhà máy luyện, cán thép SunPro, Kè chống sạt lở Ngã Sáu, Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại  phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Ai). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, dự triển khai quyết định kiểm toán. Mời đại diện Thường trực HĐND huyện; đại diện phòng: Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước Châu Thành, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. Chiều: làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 27/6:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện (Kỳ họp giữa năm 2019), điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, dự họp và nghe báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp đối với phát triển tăng trưởng khu vực II và tiến độ thực hiện các dự án lớn thuộc khu vực II (Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; Nhà máy sản xuất thép Sunpro; Nhà máy Sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang, điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng Phòng Văn hóa Thông tin: 14 giờ,  dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn (Phòng Văn hóa và Thông tin mời các đội dự thi), điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.KT - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT: 13 giờ 30’, dự Hội thảo “Triển khai các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ”, điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

 THỨ SÁU, NGÀY 28/6:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30’, tiếp tục dự Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện (Kỳ họp giữa năm 2019), điểm tại Hội trường I - UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính về việc: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Đỗ Hùng Sơn, Nguyễn Hoàng Ân, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Huỳnh Thị Điệp (Giấy mời riêng) điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ (cả ngày).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện