Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 1003
 20/06/2019
Từ ngày 17 đến ngày 21/6/2019

THỨ HAI, NGÀY 17/6:

- Chủ tịch: 8 giờ, họp Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 10 giờ, làm việc với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về công tác chuẩn bị tiếp Đoàn của Tỉnh uỷ, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 đối với huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ mở rộng, chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn của Tỉnh uỷ, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 đối với huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp triển khai kế hoạch Hội nghị Liên tịch đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Châu Thành lần III năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQVN, Công an, Ban CHQS huyện, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, kiểm tra sạt lở trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng đi, điểm tập trung tại UBND huyện. 13 giờ 30’, họp  trao đổi một số nội dung có liên quan đến khiếu nại yêu cầu xét nền nhà trong khu dân cư vượt lũ của bà Lê Thị Kiều Ngân (con ông Điền) và yêu cầu hỗ trợ thêm tiền di dời 02 căn nhà của ông Lê Văn Điền, mời đại diện các cơ quan, đơn vị: Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND xã Đông Phước A cùng dự (các đơn vị chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ BA, NGÀY 18/6

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.KT: 8 giờ, dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, họp rà soát kết quả thực hiện ý kiến kết luận và văn bản chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP và đ/c Ai, Duy, Hoàng, Thịnh).

- PCT. Thường trực: 14 giờ,  cùng Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp Đoàn khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nghe báo cáo ý kiến đánh giá tác động môi trường, công nghệ của dự án  “Kho bãi than và Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1”, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, vận động (lần 2) bà Nguyễn Thị Hiệp (địa bàn thị trấn Mái Dầm) bàn giao mặt bằng để thi công dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

THỨ TƯ, NGÀY 19/6:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 7 giờ 30’, họp góp ý điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam. 9 giờ 30’, góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II -UBND huyện LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 và công tác phát quang, lập lại trật tự đô thị thị trấn Ngã Sáu, điểm tập trung tại Trường trung học phổ thông Ngã Sáu. Sau đó, dự họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Thành năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của ông Lê Văn Bé Mười (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

PCT.KT-UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT : 8 giờ, tiếp và làm việc với Liên minh HTX tỉnh, mời đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Mái Dầm, Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX nông nghiệp Châu Thành cùng dự, điểm tại Phòng Nông nghiệp và PTNT.

THỨ NĂM, NGÀY 20/6:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 7 giờ, cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 tại Hội đồng thi Trường trung học phổ thông Ngã Sáu, điểm tập trung Trường trung học phổ thông Ngã Sáu. 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn của Tỉnh uỷ, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 đối với huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- Chủ tịch: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Sở Y tế và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, kiểm tra Chiến dịch Truyền thông lóng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số -Kế hoạch hóa gia đình huyện cùng dự (Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện phối hợp chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Lý Văn Hiếu, cư ngụ số 37/3A, khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp trực tuyến toàn quốc Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới (Giấy mời riêng),  điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’, họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ 30’, họp Hội đồng xét duyệt nền nhà vượt lũ (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai).

THỨ SÁU, NGÀY 21/6:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Phú Tân, về tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã 6 tháng năm 2019, mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Công an, Quân sự, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế cùng dự, điểm tại Đảng ủy xã Phú Tân (LĐVP: Đ/Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, tiếp và làm việc với Hội: Nạn nhân CĐDC/ĐIOXIN, Người mù, Bảo trợ khuyết tật trẻ em tỉnh, mời đại diện Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Lao động - TBXH, Nội vụ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Chiến binh huyện, UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số huyện Châu Thành năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, tham dự vụ án hành chính về việc Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của ông Nguyễn Văn Thới (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’ làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phú, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú (Đ/c Ai). Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện