Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 1)
 799
 04/06/2019
Từ ngày 03 đến ngày 07/6/2019

THỨ HAI, NGÀY 03/6:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 8 giờ, dự triển khai Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XII, điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- PCT.KT: 7 giờ, chào cờ đầu tháng 6/2019, điểm tại sân trụ sở UBND huyện (Phòng Y tế điều khiển chương trình). Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về dự án Nuôi trồng thủy sản tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 04/6

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’, họp báo tháng 6/2019 giữa Thường trực: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, điểm tại phòng khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, dự Tổng kết công tác phòng, chống thiên tại và tiềm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (Giấy mời riêng) (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự họp Thường trực HĐND huyện, điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện.

- PCT.CN: 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại dự án Đầu tư, xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 8 giờ, dự Hội thảo “Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hậu Giang”, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ TƯ, NGÀY 05/6:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện một số công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện uỷ (LĐVP: Đ/c Chiến).  

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ, họp góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mái Dầm và Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).  

- PCT.CN: 9 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đến thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG, điểm tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành.

THỨ NĂM, NGÀY 06/6:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, vận động hộ bà Nguyễn Thị Lệ chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông (Giấy mời riêng) (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo, UBND xã Phú Hữu mời hộ bà Nguyễn Thị Lệ), điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Chiến). 14 giờ, làm việc về xây dựng Trụ sở Công an thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Công an huyện mời đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu mời Công ty Thiện Phúc), mời đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng dự, điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. 14 giờ, tiếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất danh sách rà soát cai nghiện tự nguyện ma túy tại gia đình cộng đồng, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN huyện, Công an huyện; Trung tâm Y tế, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh; Hội nông dân huyện, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND, UBMTTQVN, Trưởng Công an các xã, thị trấn cùng dự (Phòng Lao động - TB&XH phối hợp chuẩn bị báo cao), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đối thoại, tiếp công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT nghe báo cáo vốn Chương trình MTQG theo chuỗi và vốn tam nông (các cơ quan chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT.KT-UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 07/6:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc giải quyết khiếu nại về chế độ tiền lương của công chức (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 6/2019, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự lớp tập huấn nghiệp vụ Ban Chỉ đạo 94 các cấp năm 2019, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 cùng dự (Phòng Tư pháp mời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013), điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Thông qua kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thị trấn Mái Dầm đối với hộ bà Trương Thị Lánh, Nguyễn Thị Hiệp (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ thi công tuyến lộ: cầu Ngã Cạy, ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A; cầu Chữ Y về xã Phú Tân và khảo sát tuyến lộ Ngã tư Đông Sơn - Bưng Cây Sắn và một số tuyến lộ giao thông nông thôn khác trên địa bàn huyện, điểm tập trung tại Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện