Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 7)
 992
 23/05/2019
Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019
 

THỨ HAI, NGÀY 20/5:

- Chủ tịch:7 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch và các PCT Chiều: 13 giờ 30 phút, dự họp về xây dựng Đề án sáp nhập xã Phú An (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung), mời Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú An cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 15 giờ 30 phút, nghe phòng chuyên môn báo cáo tình hình quy hoạch và tiến độ triển khai các chợ, khu vui chơi giải trí trên địa bàn (Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực:7 giờ 30 phút, làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị Hội thi Hội khỏe Phù Đổng năm 2019, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung) (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT. CN: 7 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát mô hình trồng rau công nghệ cao tại thị trấn Mái Dầm; tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, điểm tập trung tại Huyện ủy.

THỨ BA, NGÀY 21/5:

- Chủ tịch: 9 giờ 30’ dự họp về tình hình biên chế đã giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30 phút, làm việc với Trung tâm phát tiển quỹ đất tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV và dự án Nhà máy luyện, cán thép sunPro (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Tỉnh).    

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi ủy Chi bộ và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc chuẩn bị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019), mời Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại  diện lãnh đạo các cơ quan: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Huyện ủy, Đài Truyền thanh huyện cùng dự,  điểm tại phòng làm việc PCT.Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường đi khảo sát thực tế để ghi nhận những công trình năm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án Đường tỉnh 927C (Đoạn Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu), mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Mái Dầm, xã Phú Tân cùng đi, điểm tập trung tại thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, cùng Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ TƯ, NGÀY 22/5:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với thành viên Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).  

- Chủ tịch: 13 giờ 30 phút, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 15 giờ, làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển đô thị Thiện Phúc, mời đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu mời nhà đầu tư) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, dự Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’dự Tổng kết Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số năm 2018, triển khai Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện.

- PCT. CN: 13 giờ 30 phút, đi vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thi công dự án Đường tỉnh 927 C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu), trên địa bàn xã Phú Tân (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 13 giờ 30 phút, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát khu dân cư nông thôn mới, chợ Cầu Dừa, xã Đông Phước và khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước (Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường mời nhà đầu tư).

THỨ NĂM, NGÀY 23/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Hữu, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30 phút, họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội góp ý dự thảo kế hoạch soạn thảo báo cáo 5 năm (2015 - 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan)

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, họp tổ chức lấy ý kiến Đề án thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã: Đông Phước, Đông Phú, Phú Tân, Phú Hữu và thị trấn Mái Dầm (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời tập thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị chuẩn bị sáp nhập của các trường), điểm tại Hội trường Phòng Khánh tiết UBND huyện. 13 giờ 30 phút, khảo sát các điểm trường để nâng cấp, sửa chữa phục vụ khai giảng năm học 2019- 2020, mời đại diện lãnh đạo Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch (Phòng Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lịch trình và mời đại diện UBND xã, thị trấn có điểm trường khảo sát).

- PCT. CN: 8 giờ, họp nghe báo cáo dự thảo biên bản bàn giao mặt bằng khu tái định cư Đông Phú, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Đông Phú cùng dự (thay Giấy mời) (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung), điểm tại Phòng làm việc PCT.CN UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30 phút làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, quy hoạch dự án “Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh” và tình hình triển khai đối với các dự án Phát triển đô thị, nhà ở thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và 30/2015/NĐ-CP, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, dự Hội thảo chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thực trạng và giải pháp, mời đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời 05 doanh nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT mời 03 Hợp tác xã và 02 tổ kinh tế hợp tác) cùng dự, điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU, NGÀY 24/5:

- Chủ tịch: 08 giờ, làm việc với nhà đầu tư về chỉnh trang đô thị và sắp xếp lô sạp chợ Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Công ty cấp thoát nước và công trình đô thị, Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, Phú Hữu cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Công ty Thiện Phúc, Công ty Phương Nam và Huỳnh Trân), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- Chủ tịch, PCT.KT: 14 giờ, làm việc với Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp, nông thôn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, dự họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 14 giờ, dự họp về kế hoạch tổ chức Hội nghị liên tịch các dân tộc thiểu số huyện Châu Thành lần thứ III năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:  UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện (thay Giấy mời),  điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện.

- PCT. CN: 8 giờ 30 phút, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Đông Phước A cùng đi, điểm tại công trình. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, kiểm tra công trình khắc phục phục sạt lở, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, điểm tập trung tại UBND huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban QLDA - ĐTXD huyện sắp xếp lịch trình và mời đại diện UBND xã, thị trấn nơi có công trình kiểm tra).

THỨ BẢY, NGÀY 25/5:

- Chủ tịch: 08 giờ dự Hội nghị triển khai chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khống chế dịch tả lợn Châu Phi và Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, mời Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Trạm Thú y huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe đưa đi dự họp lúc 6 giờ 30' tại sảnh UBND huyện).

- PCT.Thường trực: 6 giờ 30 phút, dự Khai mạc Hội Khoẻ Phù Đổng huyện Châu Thành lần thứ XI, năm 2019 (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung), điểm tại Trường THPT Ngã Sáu.

  

Văn phòng HĐND và UBND huyện