Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 890
 16/05/2019
Từ ngày 13 đến ngày 17/5/2019


THỨ HAI, NGÀY 13/5:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với xã Đông Phước A, kiểm tra và nghe báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT. Thường trực, PCT.CN: làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 14 giờ, họp thông qua kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự, điểm tại Hội trường Sở Nội vụ (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ BA, NGÀY 14/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung, chương trình) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, làm việc với Tiểu ban văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 8 giờ 00’ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia với 63 Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh, thành phố, mời Trưởng Phòng GDĐT huyện cùng dự, điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel tỉnh. 13 giờ 30’, dự Lễ ra quân Tháng công nhân năm 2019, điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu), điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp bàn việc sử dụng đất của Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, xã Phú Hữu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, UBND xã Phú Hữu cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường mời nhà đầu tư), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện. 9 giờ, họp bàn việc đầu tư các dự án trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Ai). 14 giờ, họp hoàn chỉnh hồ sơ Đề án thành lập thành phố Ngã Bảy và chuẩn bị các nội dung xây dựng Đề án sáp nhập xã Phú An, huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

THỨ TƯ, NGÀY 15/5:

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ 30’ họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Mời thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện dự (theo Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/7/2018), điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, mời Chi Cục Thi hành án dân sự huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Chi Cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị báo cáo của huyện).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, khảo sát điểm thực binh, sau đó làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Tân nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tập trung tại Trụ sở xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’,dự Hội thảo “Khoa học và Công nghệ Hậu Giang tiến tới đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng đoàn vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng dự án Đường tỉnh 927 C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu), trên địa bàn thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp bàn việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chuyên môn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ NĂM, NGÀY 16/5:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, làm việc về kết quả thực hiện ý kiến kết luận của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao các phòng chuyên môn về công tác giải phóng mặt bằng một số dự án bức xúc trên địa bàn (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện Châu Thành, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo), mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh huyện Châu Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, Mái Dầm, xã Phú Tân cùng dự, điểm tại Phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự họp nghe Đoàn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý cán bộ, đảng viên năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự khai mạc lớp tập huấn công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy. 8 giờ, khảo sát và nghe Ban QLDA - ĐTXD huyện đưa ra phương án việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Hưng, Đông Mỹ, Kinh Mới thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn Hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, họp bàn chuẩn bị việc quy tập hài cốt liệt sĩ, mời đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cùng dự, điểm tại phòng làm việc PCT. Thường trực UBND huyện.

- PCT.CN: 13 giờ 30, họp bàn kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công móng trụ (tại vị trí trụ 2 và 3) dự án Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa, trên địa bàn thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ 30’, nghe báo cáo dự thảo biên bản bàn giao mặt bằng khu tái định cư Đông Phú, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Đông Phú cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Trường Đại học Cần Thơ về phương án xử lý môi trường lò than trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Tân cùng dự (Phòng Tài nguyên và Môi trường mời Trường Đại học Cần Thơ), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 14 giờ, họp Hội đồng xét duyệt nền nhà khu dân cư vượt lũ và thẩm định một số dự án trên địa bàn huyện (Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị báo cáo) (Giấy mời riêng), điểm  điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Đ/c Ai).

THỨ SÁU, NGÀY 17/5:

- Chủ tịch: làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, khảo sát xây dựng các điểm trường đạt chuẩn quốc gia, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo), điểm tập trung tại Trường THCS Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

 - PCT.CN: 8 giờ, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nhà máy luyện, cán thép SunPro; Nhà máy Xi măng (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 18/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30', dự lớp tập huấn công tác dân vận chính quyền năm 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy

Văn phòng HĐND và UBND huyện