Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
 597
 26/04/2019
Từ ngày 29/4 đến ngày 05/5/2019

THỨ HAI, NGÀY 29/4:

- PCT. Thường trực: trực cơ quan.

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND&UBND trực cơ quan (theo Thông báo phân công trực).

THỨ BA, NGÀY 30/4:

- Chủ tịch: trực cơ quan.

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND&UBND trực cơ quan (theo Thông báo phân công trực).

THỨ TƯ, NGÀY 01/5:

- PCT.CN: trực cơ quan.

- Lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND&UBND trực cơ quan (theo Thông báo phân công trực).

THỨ NĂM, NGÀY 02/5:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND 3 cấp, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Đông Phước A, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30, tham dự vụ án hành chính về việc: “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của ông Nguyễn Văn Thới (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Phú An, điểm tại Hội trường UBND xã Phú An (Đ/c Ai). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 03/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Chiến). 14 giờ, làm việc với Sở Giao thông vận tải, mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh huyện Châu Thành cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Đông Phước, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Phú Hữu, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu. 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Đ/c Ai).

- PCT.KT: 7 giờ, dự khai mạc Hội thao lực lượng DQTV năm 2019, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 13 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về quy trình đầu tư và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PCT.CN - UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng dự giao nhận ranh mốc và tọa độ quy hoạch hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư - Nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành, vào lúc 8 giờ, điểm tại tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

THỨ BẢY, NGÀY 04/5:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 14 giờ, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự tiếp xúc cử tri xã Phú Tân, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri xã Đông Thạnh, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh (Đ/c Ai).

Chủ tịch UBND huyện ủy quyền đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ dự họp rà soát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và ấp, khu vực từ nay đến năm 2021 và những năm tiếp theo, thời gian lúc 8 giờ, điểm tại phòng họp Sở Nội vụ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 05/5:

- PCT.KT: 15 giờ 30’, dự bế mạc Hội thao lực lượng DQTV năm 2019, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện