Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 755
 23/04/2019
Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019

THỨ HAI, NGÀY 22/4:

- Chủ tịch:7 giờ 30 phút, dự buổi làm việc về giám sát thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch, các PCT: 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. 14 giờ 30 phút, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 15 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.Thường trực, PCT. CN: 7 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, tham dự vụ án hành chính về việc“Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của ông Lê Văn Bé Mười (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA, NGÀY 23/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, tham dự kỳ họp thứ 11 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN:13 giờ 30 phút, dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Chiến, Tỉnh, Lan).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc sáp nhập trường và công tác nhân sự một số trường học trên địa bàn, mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách tổ chức của 02 phòng (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT.Thường trực UBND huyện. 16 giờ 30 phút, cùng Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

- PCT.CN:7 giờ 30 phút, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện với đồng chí Bí thư Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo).

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, tham dự vụ án hành chính về việc“Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của ông Lê Thanh Long (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. 14 giờ 30 phút, dự Lễ công bố xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại Trụ sở UBND xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

THỨ TƯ, NGÀY 24/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, nghe báo cáo việc giải tỏa, bồi hoàn đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện, mời đại diện lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh huyện Châu Thành, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự (thay giấy mời, điểm tại Hội trưởng II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30 phút, tham dự vụ án hành chính về việc“Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” của bà Lý Thu Phụng (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ. 14 giờ họp trao đổi giải quyết vướng mắc, đối với hộ bà Trần Thị Điệp, cư ngụ ấp Phú Lễ, xã Phú Tân bị ảnh hưởng dự án Đường tỉnh 927C (Giấy mời riêng), điểm tại Ban tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh)

- PCT.KT: 8 giờ 30 phút, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

 THỨ NĂM, NGÀY 25/4:

- Chủ tịch, các PCT: 6 giờ 30 phút, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. 7 giờ 30 phút, dự họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện (tất cả LĐVP). 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 26/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30 phút, dự Lễ công bố Nghị quyết số 655/NQ-UBTVQH14 về thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ; Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phòng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), điểm tại Trung tâm Hành chính huyện Long Mỹ. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30 phút, khảo sát việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Hưng, Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng đi, điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT. CN: 8 giờ 00 phút, họp trao đổi giải quyết vướng mắc, đối với hộ bà Trần Thị Điệp, cư ngụ ấp Phú Lễ, xã Phú Tân bị ảnh hưởng dự án Đường tỉnh 927C (Giấy mời riêng), điểm tại Ban tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30 phút, làm việc với Ban QLDA - ĐTXD công trình giao thông tỉnh để trao đổi cống ngang lộ, đường dân sinh các cầu thuộc dự án 927C và thực hiện Thông báo số 1565/TB-VP.UBND ngày 12/4/21019 của Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 1298/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/04/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Giấy mời riêng,  (LĐVP: Đ/c Tỉnh), điểm tại phòng làm việc của PCT.CN - UBND huyện.

- PCT.KT: 7 giờ 30 phút, kiểm tra tình hình thực hiện một của thân thiện và cải cách thủ tục hành chính tại xã Phú Hữu, thị trấn Mái Dầm, Đông Phú, Phú An, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ (thay Giấy mời) cùng đi, điểm tập trung tại Trụ sở UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện