Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 644
 17/04/2019
Từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2019

THỨ HAI, NGÀY 15/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương.

THỨ BA, NGÀY 16/4:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 15 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về giãn tiến độ thực hiện dự án, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 8 giờ, dự họp góp ý dự thảo Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và ấp, khu vực từ nay đến năm 2021 và những năm tiếp theo, mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Nội vụ cùng dự, điểm tại Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 17/4:

- Chủ tịch: 6 giờ , dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Công viên Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh. 8 giờ, tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh, Hoàng).

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’, họp nghe báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và một số nội dung, nhiệm vụ khác có liên quan (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo), mời Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Chi Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi Cục Thống kê huyện cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường (Giấy mời riêng), điểm tại chi nhánh Viettel huyện  (LĐVP: Đ/c Lan).

 

- PCT.CN: kiểm tra cơ sở (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ NĂM, NGÀY 18/4:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I năm 2019, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II – UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, khảo sát việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Hưng, Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn Hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng đi, điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu (LĐVP: Đ/c Lan). 18 giờ, dự Chương trình nghệ thuật “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2019, điểm tại sân lễ, Khu hành chính UBND huyện Châu Thành A, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, họp trao đổi giải quyết vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường tỉnh 927C, đối với hộ ông Đinh Công Mười  (Giấy mời riêng), điểm tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT:  7 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, về “tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, điểm tập trung tại Huyện ủy. Đình cuộc họp 13 giờ 30’, làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ SÁU, NGÀY 19/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 18/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ và công tác tôn giáo quý I/2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp bàn giải quyết kinh phí nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Lao động - TBXH, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại Phòng làm việc PCT.Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, dự sơ kết công tác bảo hiểm y tế quý I năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện. 15 giờ, dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ năm học 2014-2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng đoàn vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa trên địa bàn thị trấn Mái Dầm (đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh - CN huyện chuẩn bị báo cáo), (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30' họp góp ý thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: Nhà máy Xi măng; Nhà máy luyện, cán thép SunPro, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, kiểm tra Chiến dịch giao thông nông thôn, sạt lở trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng đi (Phòng Nông nghiệp và PTNT sắp xếp lịch trình), điểm tập trung tại UBND huyện (cả ngày).

THỨ BẢY, NGÀY 20/4:

- Chủ tịch: 19 giờ, dự Chương trình nghệ thuật khai mạc Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019, điểm tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

CHỦ NHẬT, NGÀY 21/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ, dự khai mạc và tham gia Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019, điểm tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện