Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 820
 10/04/2019
Từ ngày 8/4 đến ngày 12/4/2019

THỨ HAI, NGÀY 08/4:

- Chủ tịch, PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, làm việc với Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện, nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ 30/4, 01/5, 19/5/2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị báo cáo) (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, họp nghe báo cáo tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, mời Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, Trưởng phòng Nội vụ cùng dự (Chi cục Thống kê chuẩn bị báo cáo), điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 13 giờ 30’, họp Tổ đảm bảo an ninh, an toàn để triển khai Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công kéo dây điện dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, đối với hộ bà Phạm Ngọc Hưởng (chồng Trương Văn Nhung), địa bàn xã Phú An (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 09/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 4/2019, điểm tại Hội trường II - UBND huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: 6 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát các điểm trường học trên địa bàn huyện, điểm tập trung tại Huyện ủy. 13 giờ 30’, làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết qúy I Đảng ủy xã Đông Phú và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú.

- PCT.KT: 10 giờ, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Trường Đại học Cần Thơ nghe trình bày về dự án Blue Dragon, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 10/4:

- Chủ tịch: 7 giờ, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát các mô hình sản xuất, các tiêu chí xã nông thôn mới xã Đông Phước A, điểm tập trung tại trụ sở xã Đông Phước A. 13 giờ 30’  dự Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2019, mời điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, họp Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 133 năm
ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2019) và hoạt động “Tháng công nhân”  huyện Châu Thành năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện
(LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, họp bàn thống nhất thang điểm thi đua trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, mời đại diện lãnh đạo phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin cùng dự, điểm tại Phòng làm việc PCT.Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 15 giờ, dự trao Quyết định điều động công chức, viên chức (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện.

- PCT.CN: 7 giờ 30', dự họp việc về vướng mắc của các dự án trọng điểm ngành điện đi qiua địa bàn tỉnh Hậu Giang, điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đông Phước A về xây dựng nông thôn mới, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A (Đ/c Duy).

THỨ NĂM, NGÀY 11/4:

- Chủ tịch: Sáng, làm việc tại cơ quan. 14 giờ, dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn dự án Trung tâm điện lực Sông Hậu năm 2017 - 2018, điểm tại Hội trường Ban QLDA Trung tâm điện lực Sông Hậu.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự họp mặt các vị chức sắc, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh, điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh (UBND thành phố Vị Thanh “trụ sở mới”). 13 giờ 30’, cùng đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về khảo sát khả năng triển khai thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 - PCT.CN: 8 giờ, cùng đoàn vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công dự án đường tỉnh 927C, trên địa bàn xã Phú Tân (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Tỉnh) (cả ngày).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, kiểm tra chiến dịch GTNT - Thủy lợi, đê bao, sạt lở trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng đi (Phòng Nông nghiệp và PTNT sắp sếp lịch trình), điểm tập trung tại UBND huyện. 13 giờ 30’, họp bàn phương án bố trí các trường hợp tái định cư vào cụm dân cư vượt lũ Phú Tân (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ SÁU, NGÀY 12/4:

- Chủ tịch: 8 giờ, dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường I - UBND huyện (LĐVP).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 4/2019, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- PCT.KT: 9 giờ, tiếp và làm việc với Sở Nội vụ về việc công bố Quyết định thanh tra, mời đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện cùng dự (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung), điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện. 13 giờ 30’ dự buổi làm việc về giám sát thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.CN: 8 giờ, họp góp ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Mở rộng tỉnh lộ 925, Nhà máy xi măng, Nhà máy luyện, cán thép SunPro (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Ai).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện