Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 771
 02/04/2019
Từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019

THỨ HAI, NGÀY 01/4:

- Chủ tịch, PCT.KT: 7 giờ, dự chào cờ, điểm tại sân trụ sở UBND huyện (Thanh tra điều khiển chương trình).

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đơn vị thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (LĐVP: Đ/c Lan). 9 giờ, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đơn vị thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu .14 giờ, kiểm tra công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

- PCT.CN: 8 giờ, họp kiểm tra, nghiệm thu hạ tầng công trình: Khu Tái định cư phục vụ khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1, 3 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành; bàn giao lại cho UBND huyện quản lý, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đông Phú cùng dự, điểm tại Phòng họp số 01, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, họp chuẩn bị việc đăng ký vốn quy hoạch, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

THỨ BA, NGÀY 02/4:

- Chủ tịch: 7 giờ, khảo sát vị trí quy hoạch trụ sở xã Phú Hữu, lộ giao thông nông thôn và một số điểm sạt lở trên địa bàn xã Phú Hữu, điểm tập trung tại xã Phú Hữu. 8 giờ, làm việc đnh kỳ với Đảng bộ xã Phú Hữu, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, tiếp và làm việc với BTC Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’ dự Hội nghị sơ kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh năm 2018, điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, làm việc UBND thị trấn Mái Dầm nghe báo cáo kết quả rà soát các hộ dân xây dựng không phép ở cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 3) (Giấy mời riêng) (UBND thị trấn mái Dầm chuẩn bị báo cáo), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, làm việc đnh kỳ với Đảng bộ xã Đông Phước, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ TƯ, NGÀY 03/4:

- Chủ tịch: 8 giờ 30’, dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ, công tác đảm bảo TTATGT, công tác phối hợp Công an, Quân sự năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ, họp giải quyết vướng mắc cơ sở vật chất tại các điểm trường do dân hiến đất không còn nhu cầu sử dụng (sáp nhập các điểm lẽ), mời đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã: Phú An, Đông Phước, Phú Tân cùng dự, điểm tại Phòng làm việc PCT. Thường trực - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp bàn Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công kéo dây điện dự án: Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, đối với hộ bà Phạm Ngọc Hưởng (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện. Chiều làm việc tạ cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Công ty TNHH ĐT-TM-XD Tấn Phong, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

 THỨ NĂM, NGÀY 04/4:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, điểm tại Hội trường I - UBND huyện  (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Sơ kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 và tổng kết cuộc thi “Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ V năm 2017 - 2018 và triển khai phương hướng năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến “Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018” (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II  UBND huyện (Đ/c Thịnh).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, đi khảo sát thực tế hệ thống đường cống dự án 927C, trên địa bàn xã Phú Tân (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ họp triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả heo Châu Phi và thành lập chốt kiểm dịch (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (Đ/c Thịnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 05/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, góp ý phương án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam Sông Hậu, thị trấn Mái Dầm và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Thịnh). 13 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2019, điểm tại Hội trường Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện