Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 735
 27/03/2019
Từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2019

THỨ HAI, NGÀY 25/3:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời Trưởng phòng Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- Chủ tịch: 15 giờ, tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ, điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- PCT. Thường trực: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 15 giờ, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu.

- PCT.KT: 13 giờ 30, cùng đ/c Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An, điểm tại Đảng ủy xã Phú An.

THỨ BA, NGÀY 26/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30, cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy khảo sát khu tái định cư Đông Phú và tình hình môi trường trên địa bàn xã Đông Phú. 8 giờ 30’, làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Đông Phú, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phú. 13 giờ 30’ kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Châu Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tập trung tại UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp giải quyết vướng mắc công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Đại diện Thường trực và Phó Ban Pháp chế HĐND huyện,Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Châu Thành (giao Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng làm việc PCT. Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, khảo sát cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính -  Kế hoạch cùng đi (Phòng Giáo dục và Đầ tạo sắp xếp lịch trình).

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp nghe báo cáo đề xuất đầu tư các khu dân cư, tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 14 giờ, làm với UBND xã Phú Tân nghe báo cáo các vị trí cống phát sinh và đường dân sinh thuộc cầu trên địa bàn xã (đường tỉnh 927C), mời đại diện lãnh đạo cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Trạm Thủy lợi huyện, UBND xã Phú Tân cùng dự (UBND xã Phú Tân chuẩn bị báo cáo), điểm tại UBND xã Phú Tân (Đ/c Hoàng).

 

- PCT.KT: 7 giờ 30’, họp triển khai vốn Chương trình MTQG năm 2019, mời đại diện lãnh đao các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch,  Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện cùng dự, điểm tại phòng làm việc PCT.KT - UBND huyện. 14 giờ 30’, dự Lễ công nhận xã Tân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại trụ sở UBND xã Tân Hòa.

THỨ TƯ, NGÀY 27/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, thăm Hợp tác xã chanh không hạt Thạnh Phước, xã Đông Thạnh. 14 giờ 30’, làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Đông Thạnh, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Thạnh.

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật quốc phòng năm 2018, điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy BCHQS tỉnh (cả ngày).

- PCT.CN: kiểm tra cơ sở (cả ngày).

- PCT.KT: 8 giờ 30’, tiếp và làm việc với Sở Công thương về tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm 2019, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 14 giờ, họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (Đ/c Ai).

THỨ NĂM, NGÀY 28/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, làm việc với lãnh đạo các ngành khối nội chính huyện, gồm: Công an, Quân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự, Tư pháp, Thanh tra, về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.CN: 13 giờ 30’, làm việc về công tác giải phóng mặt bằng một số dự án bức xức, mời đại diện lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Châu Thành (Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Châu Thành và Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp triển khai chiến dịch Tổng vệ sinh mỗi trường, diệt muỗi, lăng quăng, Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân Miệng đợt I năm 2019 huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II - UBND huyện. 14 giờ, làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Phú An, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú An.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- PCT.KT: 8 giờ, dự tổ chức đánh giá tác động chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo, điểm tại Phòng họp số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 29/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2019 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30’, làm việc với Bưu điện huyện về tình hình thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích và vướng mắc công tác bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng Trụ sở Bưu điện huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến, Lan).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, họp bàn việc đầu tư, nâng cấp sửa chữa các nhà văn hóa ấp trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA - ĐTXD huyện, UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện  (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện. 13 giờ 30’,  họp bàn công tác giải phóng mặt bằng Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu), mời đại diện lãnh đạo Trung tâm PTQĐ Chi nhánh huyện, Tài nguyên và Môi trường, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 6 giờ 30’, tham dự Lễ thả giống thủy sản đợt 2 năm 2019 Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2019), mời đại lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại chợ Vịnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. 8 giờ dự họp tỉnh nhu cầu kinh phí về quy hoạch 2019, mời đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng dự, điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30’, họp nghe công bố chính sách đầu tư của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ CASUCO mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Văn phòng HĐND và UBND huyện