Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 4)
 730
 14/03/2019
Từ ngày 11/03 đến ngày 15/3/2019

THỨ HAI, NGÀY 11/3:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 8 giờ, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, kiểm tra việc triển khai Chiến dịch Giao thông, thủy lợi - Trồng cây năm 2019; tuyến lộ Ngã Tư  Đông Sơn - Bưng Cây Sắn; lộ ấp Tân Phú, xã Phú Tân, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc BQLDA-ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND xã Đông Phước, Phú Hữu, Phú Tân cùng đi, điểm tập trung tại Bến phà Ngã Tư Đông Sơn.

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’, dự góp ý Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.CN: 14 giờ, họp đóng góp ý kiến thẩm định dự án “Trung tâm kho vận logistics Hậu Giang” của Công ty TNHH Than Cảng Sài Gòn; và việc thay đổi chủ đầu tư dự án “Nhà máy cấp nước” của Công ty TNHH MTV Quốc Đại, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự, điểm tại Phòng họp số 01, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, NGÀY 12/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp thống nhất cao độ nền dự án Khu dân cư đô thị mới Hồng Phát (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 8 giờ 30’, họp góp ý phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy luyện thép Sunpro tại Cụm CNTT Phú Hữu A -  giai đoạn 3 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 14 giờ, dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (theo hình thức trực tuyến), điểm phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực: kiểm tra cơ sở.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, nghe báo cáo công tác quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, cùng đoàn vân động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công dự án: Đường tỉnh 927C trên địa bàn thị trấn Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc về thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực 5, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 13 giờ 30’, cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát khu vực chợ Ngã Sáu, Trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu. 14 giờ 30’, làm việc đinh kỳ với Đảng bộ thị trấn Ngã Sáu, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019, điểm tại Hội trường Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu(LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ TƯ, NGÀY 13/3:

- Chủ tịch Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp UBND huyện mở rộng, sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2 năm 2019, mời Thường trực: HU, HĐND, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo: Phòng Y tế, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Lãnh đạo VP, đ/c Ai).

- Chủ tịch, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.CN: 13 giờ 30' rà soát hồ sơ, diện tích đất xây dựng trục đường 3B, Trụ Sở làm việc Ban Quản lý các khu Công nghiệp và diện tích đất còn lại của dự án Khu Trung tâm Điều hành Khu Công nghiệp Sông Hậu để xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm cơ sở ghi thu, ghi chi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung, đểm tại Phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ NĂM, NGÀY 14/3:

- Chủ tịch: 8 giờ, dự Lễ khánh thành nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang, điểm tại Khu Công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1. 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 (phiên trù bị), điểm tại Hội trường Huyện ủy. 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học và Hội cựu Giáo chức năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (các Hội chuẩn bị báo cáo và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ 00' đi khảo sát thực tế tình hình xây dựng trái phép ở Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 3) (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND TT. Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ, làm việc với nhà đầu tư lò mổ tập trung, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và mời nhà đầu tư), điểm tại Phòng làm việc PCT.KT- UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 15/3:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 (phiên chính thức), điểm tại Hội trường Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động cho doanh nghiệp năm 2019”, mời đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hậu Giang.

- PCT.CN, PCT.KT: làm việc tại cơ quan.


 

Văn phòng HĐND và UBND huyện