Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 3)
 671
 06/03/2019
Từ ngày 02/03 đến ngày 08/3/2019

THỨ BẢY, NGÀY 02/03:

- Chủ tịch, PCT.KT: 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ HAI, NGÀY 04/03:

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 7 giờ, dự chào cờ, điểm tại sân trụ sở UBND huyện (Phòng Nội vụ điều khiển chương trình).

- Chủ tịch: 8 giờ, dự bàn giao nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, họp Lãnh đạo UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo Phòng TCKH cùng dự. 15 giờ 30’, họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Ngã Sáu và Mái Dầm (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT. Thường trực: 7 giờ 30’, dự khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 7 giờ, dự Lễ phát động An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, điểm tại Trường THCS nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị trấn Mái Dầm.

THỨ BA, NGÀY 05/03:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp ký phụ lục Hợp đồng công trình Cầu dân sinh Phú Hữu có thu phí, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Mội trường, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Phú Tân cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Nhà đầu tư và chuẩn bị nội dung) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.KT: 9 giờ 30’, làm việc với nhà đầu tư lò mổ tập trung, mời Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng dự (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và mời nhà đầu tư), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh (Công an huyện chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- PCT. Thường trực: làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự đối thoại với công dân và họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. 13 giờ 30, họp giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án: Đường tỉnh 927C, Đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, mời Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh - Chi nhánh huyện, Trưởng phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Đông Phước A, Phú Tân, thị trấn Mái Dầm cùng dự, điểm tại Phòng làm việc PCT.CN - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 13 giờ 30’, dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khởi kiện của ông Phạm Văn Dũng (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ TƯ, NGÀY 06/03:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 9 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’, họp nghe Công an huyện báo cáo hướng bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.
15 giờ,
tiếp công dân, điểm tại Trụ sở tiếp công dân huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: học lớp hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, điểm Học viện Khu vực IV, tại thành phố Cần Thơ.

- PCT.CN: 9 giờ, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Đình cuộc họp 13 giờ 30’, họp Tổ đảm bảo an ninh, an toàn thi công kéo dây điện dự án: Đường dây 220Kv: Chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo các trường hợp vướng mắc và bàn phương án đảm bảo an ninh, an toàn để thi công kéo dây điện dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú An đối với 02 hộ Võ Hà Đông và Phạm Ngọc Hưởng (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’, hợp Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính huyện Châu Thành năm 2018 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết  - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’, dự Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019, điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ NĂM, NGÀY 07/03:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự họp sơ kết và phương hướng hoạt động của Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’, dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. 14 giờ 30’, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT. Thường trực, PCT.CN: 15 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, làm việc với Ban QLDA - ĐTXD công trình giao thông tỉnh Hậu Giang xác định hệ thống đường cống và đi khảo sát thực tế dự án 927C (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, dự họp Thường trực HĐND huyện tháng 3, điểm Hội trường II - UBND huyện. 15 giờ 45’, dự họp mặt cán bộ nữ lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Giao Phòng Lao động - TBXH chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- PCT.KT: 7 giờ 30’, cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ SÁU, NGÀY 08/03:

- Chủ tịch: 8 giờ dự trực tuyến Hội thảo “Giúp Nông dân làm nông thông minh”, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân cùng dự, điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.KT: Chiều 13 giờ 30’ dự họp sơ kết Chiến dịch Giao thông, thủy lợi và Trồng cây năm 2019 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, chương trình).

- PCT. Thường trực: 8 giờ, họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện. 13 giờ 30', dự công bố Quyết định của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang, địa đểm Phòng họp số 02, Thanh tra tỉnh.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ dự trực tuyến Hội thảo “Giúp Nông dân làm nông thông minh”, mời đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện