Lịch làm việc UBND
Đóng

Tăng/Giảm cỡ chữ:  TĂNG+  |  GIẢM- 
Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Điều chỉnh lần 2)
 642
 26/02/2019
Từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019

THỨ HAI, NGÀY 25/02:

- Chủ tịch, PCT.CN: 7 giờ 30’, tiếp và làm việc với đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’ cùng Thường trực UBND tỉnh khảo sát dự án Khu dân cư thương mại thị trấn Ngã Sáu và thăm Công ty Cổ phần nước Aquaone Hậu Giang, Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú - Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Sunpro Steel, mời đại diện lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh huyện Châu Thành, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tập trung tại dự án Khu dân cư thương mại thị trấn Ngã Sáu.

- PCT. Thường trực: 14 giờ 30’, dự họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2019), điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

- PCT.KT: 8 giờ, kiểm tra tình hình sạt lở, các tuyến đê bao, chiến dịch giao thông nông thôn trên địa bàn, mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA - ĐTXD huyện, Trạm Thủy lợi huyện cùng đi (giao Phòng Nông nghiệp và PTNT sắp xếp lịch trình đi), điểm tập trung tại UBND huyện (cả ngày).

THỨ BA, NGÀY 26/02:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện, điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: học lớp hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, điểm Học viện Khu vực IV, tại thành phố Cần Thơ (hết tuần).

- PCT.CN: 8 giờ, họp bàn giao hạ tầng Khu Tái định cư phục vụ khu công nghiệp Sông Hậu đợt 1, 3 - giai đoạn 1, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Đông Phú cùng dự, điểm tại phòng họp số 01, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCTKT: 9 giờ, tiếp và làm việc với đ/c Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 27/02:

- Chủ tịch: 9 giờ,  dự làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực IX về việc triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Hậu Giang, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 15 giờ, dự nghe công bố quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’ cùng Tổ đảm bảo an ninh, an toàn vận động các hộ Võ Hà Đông và Phạm Ngọc Hưởng để thi công kéo dây điện dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, trên địa bàn xã Phú An (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND xã Phú An (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ,  dự Hội nghị trực tuyến “Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam”, mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện; Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Đài Truyền thanh huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện; đại diện lãnh đạo: Trạm Y tế, PKĐKKV các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Trung tâm Viettel cấp huyện (LĐVP: Đ/c Lan).

THỨ NĂM, NGÀY 28/02:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, họp ký phụ lục Hợp đồng công trình Cầu dân sinh Phú Hữu có thu phí, mời đại diện lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Mội trường, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Phú Tân cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng mời Nhà đầu tư và chuẩn bị nội dung). 8 giờ 30’, họp góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan Miền Tây, tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, chương trình, mời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn) (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.CN: 7 giờ 30’, dự họp tỉnh nội dung thống nhất vị trí tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa và một số dự án trên địa bàn huyện Châu Thành (Giấy mời riêng), điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ, họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Lan). 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng hoạt động HĐND cấp xã năm 2018, triển khai kế hoạch thi đua năm 2019, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

THỨ SÁU, NGÀY 01/03:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh, điểm tại Hội trường Công an tỉnh. 14 giờ 30’ họp Hội đồng thi đua khen thưởng (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.CN: 8 giờ, làm việc với Ban QLDA - ĐTXD công trình giao thông tỉnh Hậu Giang xác định hệ thống đường cống và đi khảo sát thực tế dự án 927C (Giấy mời riêng), điểm tại UBND thị trấn Mái Dầm (cả ngày) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCTKT: 8 giờ 30’, dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khởi kiện của ông Lê Văn Bé Mười. 13 giờ 30’, dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại đối với khởi kiện của ông Lê Thanh Long (Giấy mời riêng), điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện